fbpx

OGNJEN KARANOVIĆ, rođen 1981. u Sarajevu, Bosna i Hercegovina. Živi u Novom Sadu, po zanimanju je master profesor istorije-istoričar, inače zaposlen u Matici srpskoj kao stručni saradnik i arhivista u Rukopisnom odeljenju Matice srpske. Piše naučne radove o istoriji vojnih granica u Habzburškoj monarhiji, kao i o prošlosti despotskih, plemićkih i drugih uglednih porodica srpskog etničkog porekla na prostoru Ugarske u XV i XVI veku, istoriji Jugoslavije, aktuelnim političkim temama sa aspekta posmatranja istih u istorijsko-kukturološkom obrascu determinisanja.

Posebna oblast profesionalnog interesovanja zastupljena je u analizi povesnice i predmetne suštine pitanja „privilegijalne politike“ habzburških vladara i političkih elita Ugarske i uopšte Habzburške monarhije na kraju XVII i početkom XVIII stoleća. Objavljuje u periodici (Letopis Matice srpske, Arhivski anali, Sveske Matice srpske, Zbornik Matice srpske za istoriju, itd).

Autor, koautor ili učesnik u izradi nekoliko desetina izložbi kulturnih dobara svih kategorija zaštite u organizaciji više ustanova kulture u Srbiji, Republici Srpskoj, Mađarskoj, Rumuniji i Hrvatskoj. Od 2016. godine autor je više desetina veoma posećenih javnih tribina organizovanih u okviru Tribine mladih Kulturnog centra Novog Sada na aktuelne društveno-političke, humanističke i akademsko-naučne, a pre svih istorijske teme.

Takođe, za potrebe Kulturnog centra Novog Sada publikuje eseje, prikaze i istorijske osvrte u vezi sa obrađenim temama, čiji je autor u okviru javnih tribina u pomenutoj ustanovi kulture. Istovremeno, afirmisan je kao ugledni politički analitičar i direktor Centra za društvenu stabilnost.

Ognjen Karanović - Svi sadržaji

Izveštaj sa tribine / Istorijski portret Milana Stojadinovića

29/12/2020
Autor :
Tribine
U sedištu CZDS organizovana je tribina na temu i pod naslovom „Istorijski portret Milana Stojadinovića“. Tribina je održana 28. decembra 2020. godine sa početkom u 19 časova. Zbog trenutne epidemiološke situacije, sadržaj tribine namenjen je, pre svega, publici koja aktivnosti Centra za društvenu stabilnost prati preko različitih platformi na društvenim mrežama, pa je u date […]
Saznajte više

Izveštaj sa tribine / Portret Anice Savić Rebac

24/12/2020
Autor :
Tribine
U sedištu CZDS organizovana je tribina na temu i pod naslovom „Portret Anice Savić Rebac“. Tribina je održana 23. decembra 2020. godine sa početkom u 13 časova. Zbog trenutne epidemiološke situacije, sadržaj tribine namenjen je, pre svega, publici koja aktivnosti Centra za društvenu stabilnost prati preko različitih platformi na društvenim mrežama, pa je u date […]
Saznajte više

Izveštaj sa tribine / U susret EPK

24/12/2020
Autor :
Tribine
U sedištu CZDS organizovana je tribina na temu i pod naslovom „U susret EPK“. Tribina je održana 23. decembra 2020. godine sa početkom u 11 i 30 časova. Zbog trenutne epidemiološke situacije, sadržaj tribine namenjen je, pre svega, publici koja aktivnosti Centra za društvenu stabilnost prati preko različitih platformi na društvenim mrežama, pa je u […]
Saznajte više

Izveštaj sa tribine / Izazovi savremenih migracija

23/12/2020
Autor :
Tribine
U sedištu CZDS organizovana je tribina na temu i pod naslovom „Izazovi savremenih migracija“. Tribina je održana 23. decembra 2020. godine sa početkom u 10 časova. Zbog trenutne epidemiološke situacije, sadržaj tribine namenjen je, pre svega, publici koja aktivnosti Centra za društvenu stabilnost prati preko različitih platformi na društvenim mrežama, pa je u date svrhe […]
Saznajte više

Izveštaj sa tribine / Žena – stub nacije

11/12/2020
Autor :
Tribine
U sedištu CZDS organizovana je tribina na temu i pod naslovom „Žena-stub nacije“. Tribina je održana 10. decembra 2020. godine sa početkom u 19 časova. Zbog trenutne epidemiološke situacije, sadržaj tribine namenjen je, pre svega, publici koja aktivnosti Centra za društvenu stabilnost prati preko različitih platformi na društvenim mrežama, pa je u date svrhe i […]
Saznajte više
Strana 1 od 8