fbpx

Растислав Стојсављевић је професор на Универзитету у Новом Саду, Природно- математичком факултету, Департману за географију, туризам и хотелијерство. Члан је Катедре за регионалну географију. Рођен је 06. XII 1987. године у Бачкој Тополи где је завршио основну школу „Чаки Лајош“ и Гимназију „Доситеј Обрадовић“. Октобра месеца 2006. године је уписао основне студије на матичном факултету, где дипломира јуна 2010. године на теми „Постанак, развој и нестанак српских средоњовековних градова“. Годину дана касније брани мастер рад на тему „Географски проблеми насеља општине Краљево у долини Ибра“. У децембру 2015. године докторира на тези „Детекција и анализа климатских региона у Србији“ под менторством проф. др Стевана Савића. Од априла 2017. године је у звању доцента на матичном факултету. У децембру 2017. године завршава мастер студије на Одсеку за историју, Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду на теми „Територијално ширење Сједињених америчких држава: 1783-1912“ под менторством проф. др Ђорђа Ђурића.

Добитник је више стипендија државног Министрарства за просвету и науку. У мају месецу 2018. године добио је престижну награду „ПМФ – ТО САМ ЈА“ као професор који је на најбољи начин промовисао свој факултет.

Један је од оснивача и руководилац истраживачког центра „ColumbUS – центар за истраживање географије, историје и туризма Англоамерике“. Тренутно је на докторским студијама на Одсеку за историју Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду на теми реконструкције климатских прилика на Балканском полуострву током средњег века под менторством проф. др Бориса Стојковског.

У периоду од 2017. до 2020. године боравио је као гостујући професор преко Erasmus + размене наставног особља на Универзитетима у Кракову (Пољска), Јашију (Румунија) и Алкали (Шпанија).

У периоду 2020-2021. година био је руководилац покрајинског пројекта „Ишчезле и постојеће синагоге као сећање и репрезент јеврејске културе у Војводини“ (пр. бр. 142-451-3211/2020-01) финансиран од стране Покрајинског секретаријата за високообразовање и научноистраживачку делатност.

Главни и одговорни уредник је Међународног зборника радова „Синагоге и јеврејско наслеђе у Југоисточној Европи“ у издаваштву Архива Војводине.

У периоду 2011-2014. био је један од чланова међународног Southeast пројекта „SEERISK“ финансираног од стране Европске Уније ради праћења природних непогода на простору Средње и Југоисточне Европе. Аутор је и коатуор на више десетина научних и стручних радова у домаћим и међународним часописима. Од септембра 2020. године пише есеје за Културни центар Новог Сада.

У периоду 2017-2020. године одржао је више десетина предавања у Америчком кутку у Новом Саду и Београду на разне друштвене теме под програмима „Meet the USA“ и “Amazing America“. Коаутор је серијала „Упознајмо САД“ у продукцији емисије „Стабилократија“ Центра за друштвену стабилност.

У научном смислу бави се регионалном климатологијом и историјском географијом САД.

Контакт: rastislav.stojsavljevic@dgt.uns.ac.rs