fbpx

Izveštaj sa predavanja „Predstavljanje procesa digitalizacije i digitalizovane arhivske građe, kao fundamenta kulturnog nasleđa u Istorijskom arhivu grada Novog Sada“

16/12/2022
Autor :
Tribine
Pogledaj video

U saradnji i sa podrškom Ministarstva kulture Republike Srbije održano je javno predavanje sa temom i pod nazivom „Predstavljanje procesa digitalizacije i digitalizovane arhivske građe, kao fundamenta kulturnog nasleđa u Istorijskom arhivu grada Novog Sada“. Navedeni program održan je u skladu sa načelima Ministarstva kulture da je potrebno unaprediti edukaciju i stručne kapacitete zaposlenih u Istorijskom arhivu grada Novog Sada i putem promocije digitalizacije arhivske građe.

Javno predavanje održano je u prostorijama Centra za društvenu stabilnost (Ulica Svetozara Miletića, broj 10A, 21000 Novi Sad), 15. decembra 2022. godine, sa početkom u 12 časova. Razgovori u okviru predavanja, kao i kompletan program, snimljeni su i u formi audio i video sadržaja, dostupni su na kanalu Centra za društvenu stabilnost na veb-sajtu Jutjub, kao i na svim platformama društvenih mreža na kojima je registrovana aktivnost našeg Centra. U svojstvu predavača nastupio je msr Petar Đurđev, istoričar i direktor Istorijskog arhiva grada Novog Sada. Moderator na predavanju bio je Ognjen Karanović, istoričar i direktor Centra za društvenu stabilnost.

U prvom delu predavanja gospodin Đurđev predstavio je istorijat razvoja Istorijskog arhiva grada Novog Sada, njegovu veoma odgovornu delatnost, ali i profil ustanove u savremenom dobu. Izložio je svoje stručno mišljenje o svim prednostima, ali i slabostima koje donosi „digitalno doba“, uz jasno ukazivanje na veliki značaj procesa digitalizacije za obaveze zaštite arhivske građe, kao kulturnih dobara u Istorijskom arhivu grada Novog Sada. Gospodin Đurđev potom je govorio o procesu digitalizacije arhivske građe u Istorijskom arhivu grada Novog Sada. Naglasio je da stručna javnost (zaposlena i angažovana lica u ovoj ustanovi kulture), kao i korisnici usluga Arhiva (književnici, naučnici, umetnici, i drugi), ali i najšire grupe građanki i građana u našoj zemlji, dobijaju priliku da steknu ili unaprede svest o upotrebnoj vrednosti digitalizovanih kulturnih dobara, koji se nalaze pod merama stručne, u ovom slučaju arhivističke (ali i šire) i tehničke zaštite u jednoj ovakovoj ustanovi kulture koja je nadležna za zaštitu kulturnih dobara. Petar Đurđev je naglasio da prezentovanjem procesa digitalizacije arhivske građe u Istorijskom arhivu Grada Novog Sada na predavanju koje organizuje Centar za društvenu stabilnost, zainteresovana javnost i korisnici rezultata digitalizacije mogu da steknu znanje i veštinu korišćenja digitalnog zapisa, kao konačnog „proizvoda“ digitalizacije arhivske građe, čime dolaze u priliku da u bržem, efektivnijem i obimnijem obliku upotrebljavaju vrednosti arhivske građe, kao grupe kulturnih dobara, a da pri tom ne koriste sama kulturna dobra (arhivsku građu) u fizičkom obliku. Na taj način, stepen ispunjenja svrhe stručnih i tehničkih mera zaštite kulturnih dobara eksponensijalno se uvećava. Kulturna dobra ostaju trajno zaštićena.

Video snimak