fbpx

Izveštaj o održanoj tribini „PETROVARADINSKA TVRĐAVA – AKROPOLIS SRPSKE ATINE“

03/09/2019
Autor :
Tribine
Pogledaj video

U saradnji i sa podrškom Grada Novog Sada i Gradske uprave za kulturu, u punom programskom prostoru Centra za društvenu stabilnost, 2. septembra 2019. godine sa početkom u 19 časova, održana je javna tribina pod nazivom „Petrovaradinska tvrđava –
akropolis Srpske Atine“.

Prisutnu publiku, svojim uvodnim izlaganjem pozdravio je msr Srđan Graovac, predsednik Upravnog odbora Centra za društvenu stabilnost. Uvaženi sagovornici i gosti Centra i moderatora tribine, msr Ognjena Karanovića, direktora CZDS, bili su doc. dr Boris Stojkovski, istoričar i univerzitetski profesor na Odseku za istoriju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, gospodin Nenad Šeguljev, fotograf, te gospodin Petar Đurđev, istoričar i direktor Istorijskog arhiva grada Novog Sada.

U interaktivnim, međusobnim i razgovorima sa prisutnim građankama i građanima u publici, sagovornici CZDS naglasili su istorijski i savremeni značaj i status Petrovaradinske tvrđave. Uvaženi učesnici ukazali su na postojanje simbiotičke relacije između istorijata nastanka, postojanja i funkcije Petrovaradinske tvrđave i činjenice da je Novi Sad, već od početka XIX veka, a posebno posle Revolucije iz 1848. godine, pa sve do danas, bio i ostao jedan od najznačajnijih centara srpske kulture i duhovnosti na ovim prostorima.

U nadahnutim izlaganjima i u otvorenoj, dinamičnoj diskusiji sa prisutnim gostima u publici, profesor Stojkovski predstavio je istoriju Petrovaradinske tvrđave i gradskog područja savremenog Novog Sada u srednjem veku, a predstavio je i delatnost monaških redova, posebno cistercita u istorijatu nastanka srednjovekovne Tvrđave.
Gospodin Šeguljev govorio je o nastanku novovekovne fortifikacije i njenoj ulozi, kao i o istorijatu Bitke na Vezircu 1716. godine.
Gospodin Petar Đurđev ukazao je na istorijska stanja i procese koji su uslovili genezu grada Novog Sada i građanskog društva i identiteta u istom, kao i na uzročno-posledične relacije između prisustva Petrovaradinske tvrđave i varoši koja se razvila na levoj obali Dunava naspram drevne Petrovaradinske stene.

Video snimak