fbpx

Трибина / Заштита, унапређење и коришћење пољопривредног земљишта у АП Војводини до 2030. године

10/12/2021
Аутор :
Трибине

Учесници

  • Петар Самоловац

    в.д. помоћника покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство у Сектору за заштиту, уређење и коришћење пољопривредног земљишта

Модератор

  • Горан Томић

    ЦЗДС

Од укупне територије Републике Србије око 60% представља пољопривредно земљиште (у АП Војводини 82%). Уз адекватне мере заштите од ерозије и других видова деградације, спречавања заузимања пољопривредног земљишта на локацијама атрактивним за индустрију и трговину, спровођење агротехничких мера (уз избегавање њихових неповољних ефеката) и искоришћавање погодности за производњу органске хране, могуће је постићи оптималну искоришћеност овог ресурса, чиме би се домаће тржиште обезбедило квалитетним производима и конкурисало на иностраним.