fbpx

Трибина / Производња и трговина пољопривредних производа у АП Војводини

10/12/2021
Аутор :
Трибине

Учесници

  • Љиљана Петровић

    помоћница покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство у Сектору за рурални развој

Модератор

  • Маја Грбић

    ЦЗДС

Током транзиционог периода у Републици Србији није дошло до значајније промене привредне структуре. Од почетка XXI века допринос пољопривреде БДП-у је опадао, првенствено као последица бржег раста активности у непроизводним секторима (пре свега, трговини). Међутим, удео пољопривреде у структури БДВ привреде Републике Србије је и даље веома висок. У односу на просек земаља ЕУ (27 држава чланица), Република Србија има значајно веће учешће БДВ сектора пољопривреде у укупном БДВ, а значајно ниже учешће сектора услуга. Висок удео пољопривреде у основним макроекономским агрегатима Републике Србије у односу на друге земље, може се са једне стране приписати богатим природним ресурсима и повољним климатским условима за пољопривредну производњу.