fbpx

Tribina / Digitalizacija arhivske građe u Rukopisnom odeljenju Matice srpske – primer cilja digitalizacije kulturnih dobara od izuzetnog i velikog značaja

14/12/2021
Autor :
Tribine
Pogledaj video

U saradnji i sa podrškom Ministarstva kulture i informisanja i Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama, održano je javno predavanje pod nazivom „Digitalizacija arhivske građe u Rukopisnom odeljenju Matice srpske – primer cilja digitalizacije kulturnih dobara od izuzetnog i velikog značaja“. Govorni program održan je u skladu sa ciljevima realizacije samog programa, sadržanih u nameri podizanja svesti o značaju procesa digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva i njihovoj ulozi u procesima digitalizacije u informatičkom društvu, kao i jačanju kapaciteta institucija i pojedinaca za obavljanje procesa digitalizacije, te u obezbeđivanju sistemskog, kvalitetnog i ujednačenog pristupa digitalizovanoj građi. Ostvarena je i namera izražena u cilju jačanja saradnje između Matice srpske, kao najstarije ustanove književnosti, nauke, izdavaštva i kulture u celini, sa jedne strane i Centra za društvenu stabilnost, sa druge strane.

Onlajn predavanje je održano u prostorijama Centra za društvenu stabilnost (Ulica Svetozara Miletića, broj 10A, 21000 Novi Sad), 18. novembra 2021. godine, sa početkom u 14 i 30 časova. Usled kompleksne epidemiološke situacije, a u cilju očuvanja zdravlja učesnika programa, predavanje je organizovano i realizovano bez prisustva publike. Razgovori u okviru predavnja, kao i kompletan program, snimljeni su i u formi audio i video sadržaja, dostupni su na kanalu Centra za društvenu stabilnost na veb sajtu Jutjub.

U svojstvu predavača nastupila je msr Aleksandra Jovanović, arhivski savetnik i stručni saradnik Rukopisnog odeljenja Matice srpske. Moderator predavanja bio je gospodin Ognjen Karanović, arhivista i direktor Centra za društvenu stabilnost. Gospođa Jovanović istakla je da je od „Osnova“, prvog statuta, odnosno osnivačkog akta kojim je regulisana Matičina delatnost, spisa nastalih u njenom dvovekovnom radu u Pešti i Novom Sadu, rukopisa koji su u Maticu srpsku dostavljani radi objavljivanja u „Letopisu Matice srpske“, kao i u drugim publikacijama, zapisnika sa sednica upravnih tela, prepiske najznačajnijih delatnika u srpskoj književnosti i kulturno-političkoj istoriji XIX i XX veka, otkupima i mnogim poklonima, nastalo je „jezgro“ budućeg Rukopisnog odeljenja. Takođe, predstavila je rad Rukopisnog odeljenja, a onda i začetak ideje, razloge i detaljan proces realizacije digitalizacije arhivske građe, koja se nalazi pod zaštitom Matice srpske. Takođe, uptila je stručnu i korisničku javnost u veštine korišćenja digitalnih zapisa, odnosno predmeta digitalizovane arhivske građe, te je zaključila da je osnovni i najvažniji cilj procesa digitalizacije u Rukopisnom odeljenju Matice srpske ostvaren u činjenici da je data građa sada trajno i dodatno zaštićena, u skladu sa pozitivnim pravnim propisima Republike Srbije.

 

Video snimak

Foto galerija