fbpx

Srpska čitaonica / Velika Albanija – san Prizrenske lige (drugi deo)

09/08/2022
Autor :
Emisije
Pogledaj video

Okončanje Velike istočne krize kreiralo je novu političku realnost i sledstveno tome otvorilo je pitanje svrhe Prizrenske lige. Pošto je Berlinski kongres otklonio mogućnost otpočinjanja rata širih razmera albanski faktor je gubio na značaju, koji je nesumnjivo imao dok je ta pretnja postojala. Ipak, na Porti je preovladavalo mišljenje da Prizrenska liga još uvek može biti od koristi. Naime, turske vlasti su planirale da koriste Ligu, kako bi artikulisali i usmeravali albansko nezadovoljstvo sa ciljem da pokušaju izbeći ili bar ublažiti ispunjavanje obaveza nametnutih odlukama Berlinskog kongresa.

Video snimak