fbpx

Srpska čitaonica / Tajni Londonski ugovor 1915. godine

12/10/2020
Autor :
Emisije
Pogledaj video

Krah Londonskog ugovora, pred kraj Prvog svetskog rata, onemogućio je Srbiju da izađe na more i zajedno sa Crnom Gorom dobije više od tri stotine kilometara jadranske obale između Splita i Drača. Paradoksalno, tome je u haotičnom raspadu Habzburške monarhije – uz projugoslovenske kalkulacije srpske političke elite – doprinelo i brzo napredovanje srpske vojske. Da li je ovakva interpretacija sudbine tajnog Londonskog ugovora iz 1915. godine samo stogodišnja legenda ili realni sinopsis propuštene prilike za rešavanje srpskog nacionalnog i državnog pitanja?

Video snimak