fbpx

Srpska čitaonica / Nikola Pašić – velikan među državnicima, drugi deo

20/04/2021
Autor :
Emisije
Pogledaj video

Sagledavajući prošlost moderne srpske države kroz biografije njenih eminentnih političkih delatnika mi istovremeno proučavamo našu istoriju i svedočimo o životima ljudi koji su tu istoriju stvarali. Između svih tih velikana srpske politike, danas se po prepoznatljivosti, kako u stručnoj-naučnoj tako i onoj široj javnosti, posebno izdvaja jedno ime. Reč je o Nikoli Pašiću, političaru diplomati i državniku koji je tokom svog višedecenijskog neumornog delovanja ostavio neizbrisiv trag u kolektivnom sećanju svog naroda. Moderna srpska istorija je inače prožeta intezivnim i dinamičnim društvenim procesima i događajima, a posebno je bilo turbulentno to vreme na koje je on svojim političkim radom ostavio svojevrstan pečat. Obavljao je najvažnije državne funkcije . Formalno, neke su bile više, a neke manje važne, ali su ime i autoritet Nikole Pašića u mnogome određivale njihov značaj. Bio je narodni poslanik, predsednik narodne skupštine, gradonačelnik Beograda, predsednika vlade Kraljevine Srbije i Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Samim tim direktno je učestvovao u donošenju odluka koje su imale toliko dalekosežne posledice po sudbinu srpskog naroda da ih i danas osećamo. Istovremeno on je bio i dugogodišnji predsednik Narodne radikalne stranke, dugo vremena najmoćnije političke organizacije ne samo u Kraljevini Srbiji već verovatno na celokupnom Balkanu. Radikali su tada bili prepoznatljivi po svom političkom aktivizmu odnosno delovanju na terenu među samim glasačima. Danas u svetu to predstavlja temelj uspeha svih savremenih i demokratskih političkih partija. Samim tim radikali su u Srbiji formirali prvu modernu političku stranku doslednu u svom oportunizmu monarhističkoj autokratiji poslednjih Obrenovića, Milana i Aleksandra. Dok je njihov neprikosnoveni vođa, Nikola Pašić, bio istinski lučonoša demokratskih vrednosti u srpskoj kraljevini tog vremena.

 

 

 

Video snimak