fbpx

Srpska čitaonica / Kralj Petar II Karađorđević – vladar bez zemlje

28/07/2022
Autor :
Emisije
Pogledaj video

Kralj Petar Drugi zbačen je sa prestola odlukom jugoslovenske Ustavotvorne skupštine 29. novembra 1945. godine, a dve godine kasnije, zajedno sa drugim članovima porodice proglašen je ratnim zločincem i narodnim neprijateljem. Dinastiji Karađorđević konfiskovana je sva imovina, a njenim članovima bio je zabranjen povratak u Jugoslaviju.

Od 1944. godine kralj je bio oženjen grčkom princezom Aleksandrom, a u tom braku 1945. godine rođeno je njihovo jedino dete. Čak i sklapanje braka kralja Petra u uslovima rata i izbeglištva, a od strane njegovih protivnika, ali i saveznika oglašeno je kao čin neprijateljstva i nemorala.

Nakon rata, bezuspešo je ukazivao na strahote komunističke diktature u Jugoslaviji. Živeo je u Velikoj Britaniji, a potom u Francuskoj sve do sredine pedesetih godina, od kada je sve češće boravio u Sjedinjenim Američkim Državama. Sve vreme izbeglištva pokušavao je da pomiri i objedini brojne, u prvom redu srpske, organizacije iseljenika u dijaspori. Neko vreme, bio je čest gost, doduše u nezvaničnom statusu, američkih predsednika, ali „svetska politika“ ga je lagano „potiskivala u stranu“.

Ophrvan bračnim, finansijskim, političkim i zdravstvenim problemima, kralj Petar II Karađorđević preminuo je u Opštoj bolnici u Denveru 3. novembra 1970. godine u 47. godini života.

Video snimak