fbpx

Srpska čitaonica / NDH – državno uređenje pakla

09/02/2021
Autor :
Emisije
Pogledaj video

Za Pavelića i Stepinca uspostavljanje NDH je bilo Božija promisao. Na krilima pokliča „Bog i Hrvati“ stvarala se zemlja u kojoj je vladao pakao.

Kakva je ta država bila, provizorna ili ne, kakav je bio njen pravni poredak i na kojim principima je počivala?

Ko su bile najdominantnije ličnosti političkog establišmenta kao intelektualni kreatori ovog zla ?

Kakav je bio odnos Nemačke i Italije prema svome satelitu NDH?

Osnovne postavke o državi zla i genocida možete pogledati u  epizodi NDH – državno uređenje pakla.

 

Video snimak