fbpx

Srpska čitaonica / Balkanski ratovi 1912. i 1913. godine – politički aspekt

08/12/2021
Autor :
Emisije
Pogledaj video

Važan geostrateški položaj Balkanskog poluostrva u mnogome je predodredio njegovu sudbinu da bude obeležena intezivnim političkim sukobima i krizama. Vekovima su se tu ukrštali putevi kojima su trgovački karavani prevozili robu sa Severa na Jug, Istoka na Zapad i obrnuto. Istim tim putevima kretale su se brojne vojničke ekspedicije u svojim osvajačkim pohodima. Mesto spajanja Evrope i Azije samim tim je pretvoreno u krvavo bojište gde su se sudarale civilizacije, preplitale religije, a narodi koji i danas tu žive ostali su sukobljeni, razjedinjeni i zatočeni u vrtlogu međusobno suprostavljenih interesa. Velike sile nesporno snose odgovornost za takvo stanje. Namerno su podsticale antagonizme između balkanskih naroda, ne bi li na tom geopolitički važnom prostoru što lakše ostvarile svoju dominaciju. Nacionalna i versko-konfesionalna heterogenost Balkana omogućila im je da vodeći se onom čuvenom rimskom političkom maksimom zavadi pa vladaj uspostavljaju svoju prevlast. Ali i same političke elite u tom delu Evrope su svojom tradicionalnom nespremnošću na međusobnu saradnju sopstveni životni prostor učinili plodnim tlom za političke intrige svetskih moćnika. Zahvaljujući svemu tome Jugoistok Starog kontinenta je ostao trajno obeležen kao ekonomski zaostala oblast, surovih, bekompromisnih i nezrelih ljudi, a pojam Balkanac postao je nešto poput karakterne osobine koja naročito među drugim Evropljanima asocira na negativno i primitivno ponašanje. Retko kad su lideri u ovom delu sveta smogli snage da se odupru spoljnom faktoru, da opovrgnu te predrasude i pokušaju kroz međusobnu saradnju pronaći rešenje za svoje sporove. Balkanski ratovi su upravo zbog toga važni. Istovremeno oni predstavljaju jedan pozitivan primer te saradnje i nešto što može predstavljati uzor za sve političke elite na ovim prostorima i danas. Ali isto tako oni pokazuju koliko je mešetarenje velikih sila na Balkanu pogubno po interese svih naroda koji tu žive.

Video snimak