fbpx

PREDAVANJE: Predstavljanje procesa digitalizacije i digitalizovane arhivske građe, kao fundamenta kulturnog nasleđa u Istorijskom arhivu grada Novog Sada

12/12/2022
Autor :
Tribine
Datum održavanja : 15.12.2022
Vreme održavanja : 12:00
Pogledaj video

Prezentovanjem procesa digitalizacije arhivske građe u Istorijskom arhivu Grada Novog Sada na predavanju koje organizuje Centar za društvenu stabilnost, zainteresovana javnost i korisnici rezultata digitalizacije mogu da steknu znanje i veštinu korišćenja digitalnog zapisa, kao konačnog „proizvoda“ digitalizacije arhivske građe, čime dolaze u priliku da u bržem, efektivnijem i obimnijem obliku upotrebljavaju vrednosti arhivske građe, kao grupe kulturnih dobara, a da pri tom ne koriste sama kulturna dobra (arhivsku građu) u fizičkom obliku. Na taj način, stepen ispunjenja svrhe stručnih i tehničkih mera zaštite kulturnih dobara eksponensijalno se uvećava. Kulturna dobra ostaju trajno zaštićena.

Video snimak