fbpx

O nama

Centar za društvenu stabilnost nastao je 2004. godine. Sve vreme svog postojanja, zalagali smo se za pospešivanje tolerancije u javnom dijalogu, jačanje svesti o neophodnosti demokratije kao političkog i društvenog sistema vrednosti i predlaganja novih rešenja pomoću kojih bi bilo unapređeno građansko društvo, na patriotskim osnovama.

Krajem 2017. godine u Centar za društvenu stabilnost ulaze mladi intelektualci, entuzijasti, sa ambicijom da svojim radom doprinesu razvoju socijalne debate i promovišu model nekonfliktnog dolaska do ključnih rešenja.

Centar za društvenu stabilnost okuplja intelektualce različitih profila i interesovanja, ali sa jasnom misijom – pospešivanja kulture dijaloga, unapređivanja sposobnosti prihvatanja razlika i uvažavanja drugačijeg mišljenja, iznalaženja kreativnih odgovora na kompleksna pitanja koja nam društvena zbilja svakodnevno postavlja.

Želja nam je da obogatimo intelektualnu scenu Novog Sada i Srbije, kroz javne tribine, diskusione panele, okrugle stolove, analize, stručne kritike, informisanje javnosti i javne istupe naših članova i saradnika.

Cilj nam je da dokažemo prednosti civilizovanog sučeljavanja ideja, nad obračunom površnog karaktera. Smatramo da imamo kapacitet postaviti se u mozaiku našeg grada i naše države kao mesto koje okuplja različitosti sa ciljem otkrivanja novih ideja i najcelishodnijih rešenja.

Direktor – Ognjen Karanović

Predsednik U.O. – Srđan Graovac

Portparol – Predrag Rajić

Saradnik – Nemanja Starović

Saradnik – Petar Đurđev

Saradnik – Obrad Škrbić

Saradnik – Đorđe Cicović

Saradnik – Goran Tomić

Saradnik – Milan Kuzmanović

Saradnik – Bojana Balać