fbpx

Srpska čitaonica / Cerski trijumf Srbije 1914. godine

26/10/2020
Autor :
Emisije
Ni dva meseca posle senzacionalnih vesti o ubistvu austrougarskog prestolonaslednika u Sarajevu, poput gromoglasnog pucnja, nova vest sa Balkana odjeknula je na svim svetskim meridijanima. Bila je to vest o izvanrednoj i neverovatnoj pobedi srpske vojske nad austrougarskim agresorom u Cerskoj bici. Dok je celokupno čovečanstvo zapanjeno zurilo u novinske članke u poznatim svetskim štampanim […]
Saznajte više

Stabilokratija / Zašto je važna Norveška?

22/10/2020
Autor :
Emisije
Uloga Norveške u 20. i 21. veku. Kako je uređena ova država? Kojim potencijalima raspolaže, sa kojim se izazovima suočava? Analiziraju Nemanja Starović i Predrag Rajić.
Saznajte više

Srpska čitaonica / Krfska deklaracija 1917. godine

19/10/2020
Autor :
Emisije
U leto 1917. godine, između polovine juna i polovine jula, na Krfu, Srpska kraljevska Vlada i Jugoslovenski odbor legitimizovali su ideju jugoslovenstva. Nikola Pašić i Ante Trumbić potpisali su sporazum o ujedinjenju.Krfska deklaracija doneta posle pet nedelja pregovaranja počivala je na načelima samoopredeljenja svih južnih Slovena, oslobođenja i potom njihovog ujedinjenja. Iako su je potpisnici […]
Saznajte više

Stabilokratija / Geopolitika Crnog mora

15/10/2020
Autor :
Emisije
Koji je značaj Crnog mora u svetskim okvirima? Šta ono znači za Moskvu, šta za Ankaru? Može li biti izvor nestabilnosti? Analiziraju Nemanja Starović i Predrag Rajić.
Saznajte više

Srpska čitaonica / Tajni Londonski ugovor 1915. godine

12/10/2020
Autor :
Emisije
Krah Londonskog ugovora, pred kraj Prvog svetskog rata, onemogućio je Srbiju da izađe na more i zajedno sa Crnom Gorom dobije više od tri stotine kilometara jadranske obale između Splita i Drača. Paradoksalno, tome je u haotičnom raspadu Habzburške monarhije – uz projugoslovenske kalkulacije srpske političke elite – doprinelo i brzo napredovanje srpske vojske. Da […]
Saznajte više
Strana 1 od 24