fbpx

Izveštaj sa tribine „RODNA RAVNOPRAVNOST U SAVREMENOM DRUŠTVU“

21/06/2019
Autor :
Tribine
Pogledaj video

U saradnji sa Zavodom za ravnopravnost polova, CZDS je organizovao tribinski program koji je poneo naslov „RODNA RAVNOPRAVNOST U SAVREMENOM DRUŠTVU“. Tribina je održana u prostorijama Centra za društvenu stabilnost, 20. juna 2019. godine sa početkom u 19 časova.

Program je predstavljao nastavak aktivnosti CZDS u sferi borbe za afirmaciju rodne ravnopravnosti i položaja žena u našem društvu. Prisutnu publiku, svojim uvodnim izlaganjem pozdravio je gospodin Ognjen Karanović, direktor Centra za društvenu stabilnost. Uvažene sagovornice i gošće Centra i moderatorke tribine Ivane Vujić, novinarke i saradnice CZDS, bile su prof. dr Marijana Dukić Mijatović, profesorka na Univerzitetu u Novom Sadu, potpredsednica Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje i savetnica gradonačelnika Grada Novog Sada za investicije; gospođa Diana Milović, direktorica Zavoda za ravnopravnost polova i gospođa Mia Kostić Strajin, koordinatorka Ženske parlamentarne mreže Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine.

U interaktivnim, međusobnim i razgovorima sa prisutnim građankama i građanima u publici, sagovornici CZDS naglasili su da ukoliko se podrazumevaju uslovi napretka savremenog sveta i aktivnosti pojedinaca onda je i poboljšanje položaja žena moguće ostvariti putem stalnih aktivnosti različitih pokreta za ljudska prava i građanskih inicijativa u kojima će one stalno ukazivati na svoj položaj, puteve i načine njegovog poboljšanja.

Profesorka Dukić Mijatović predstavila je lične i univerzalne motive koje nju, ali i druge žene, navode u opredeljenju da svoju ulogu u nauci, privredi, politici, itd… u profesionalnom i funkcionalnom smislu afirmišu u meri koja je potpuno ravnopravna sa uspesima koje ostvaraju osobe muškog pola, dok je gospođa Diana Milović predstavila ulogu, rad i delatnost Zavoda za ravnopravnost polova u borbi za afirmaciju uloge žene u savremenom društvu. Gospođa Kostić Strajin, naduhnuto i iscrpno predstavila je rad i rezultate delatnosti Ženske parlamentarne mreže Skupštine AP Vojvodine.

Video snimak

Foto galerija