fbpx

Izveštaj sa tribine / Portret Anice Savić Rebac

24/12/2020
Autor :
Tribine
Pogledaj video

U sedištu CZDS organizovana je tribina na temu i pod naslovom „Portret Anice Savić Rebac“. Tribina je održana 23. decembra 2020. godine sa početkom u 13 časova. Zbog trenutne epidemiološke situacije, sadržaj tribine namenjen je, pre svega, publici koja aktivnosti Centra za društvenu stabilnost prati preko različitih platformi na društvenim mrežama, pa je u date svrhe i snimljena. Uz veliku zahvalnost koju izražavamo, želimo da naglasimo da je navedeni program ostvaren uz podršku Gradske uprave za kulturu Grada Novog Sada.

Uvaženi sagovornici i gosti Centra i moderatora tribine, gospodina Srđana Graovca, predsednika Upravnog odbora CZDS, bili su gospodin Đorđe Vukmirović, novinar i gospodin Ognjen Karanović, istoričar i direktor CZDS.

U interaktivnim razgovorima, sagovornici CZDS predočili su njihova dosadašnja saznanja u pokušajima ispravnog determinisanja ličnosti i delatnosti Anice Savić Rebac. Sagovornici su istakli da je Anica Savić Rebac bila čudo od deteta – u svojoj dvanaestoj godini prevodila je Bajrona. Završila je klasičnu filologiju u Beču, doktorsku disertaciju Pretplatonovska erotologija odbranila je na Univerzitetu u Beogradu. Bavila se naučnim i pedagoškim radom, prevela je sa latinskog Lukrecijeve stihove, a na engleski Njegoševu Luču mikrokozmu. Ostala je upamćena kao jedna od intelektualno najmoćnijih žena u istoriji. Takođe, ukazali su da je provincijalnost duha određenog dela ondašnje, ali i današnje akademske zajednice i srpske inteligencije u celini, uslovila činjenicu da su delo i značaj Anice Savić Rebac svesno potiskivani na margine društvenog interesovanja javnosti kod nas.

Video snimak