fbpx

Izveštaj sa tribine „Novi Sad – simbol progresa u XXI veku“

16/11/2022
Autor :
Tribine
Pogledaj video

U saradnji i sa podrškom Gradske uprave za kulturu Grada Novog Sada održana je javna tribina pod nazivom „Novi Sad – simbol progresa u XXI veku“. Tribinski program održan je u skladu sa načelima evropske kulturne politike, uz poštovanje
principa razvoja publike (decentralizacija kulturnih sadržaja, participacija, odnosno učešće građana i stručne javnosti u procesima kreiranja programa i donošenja odluka, inkluzija, interkulturalnost…), kao i principa internacionalizacije kulturne scene, poboljšanja pristupačnosti kulturnih objekata i kulturnih sadržaja i održivosti projekata, ali i u procesu uspostavljanja jedinstvene kulturne i programske politike na teritoriji Grada Novog Sada.

 

Tribina je održana u prostorijama Centra za društvenu stabilnost (Ulica Svetozara Miletića, broj 10A, 21000 Novi Sad), 15. novembra 2022. godine, sa početkom u 14 i 30 časova. Razgovori u okviru tribine, kao i kompletan program, snimljeni su i u formi audio i video sadržaja, dostupni su na kanalu Centra za društvenu stabilnost na veb-sajtu Jutjub. U svojstvu sagovornika i gostiju na tribini nastupili su: dr Sandra Stojković, doktor pravnih nauka i Đorđe Todorov, master politikolog. Moderator
tribine istoričar bila je Snežana Sokanović, master inženjer geodezije.

 

U toku razgovora sa moderatorom, učesnici programa opisali svoje stanovište u vezi sa sociološkim, urbanističkim, političkim, kulturološkim i privrednim statusom grada Novog Sada u trećoj deceniji ovog stoleća. Gospodin Todorov istakao je da je u „poslednjih deset godina Novi Sad postao istinski grad investicija“, a oba učesnika naglasila su da je nakon „devastacije gradske privrede, kulture i specifičnog „urbanog“ načina života u Novom Sadu, devedesetih godina XX veka i u prvoj deceniji
XXI stoleća“, Novi Sad ostao samo puko administrativno-univerzitetsko sedište bez perspektive razvoja.

 

Snažnom investicionom politikom u poslednjih deset godina, ova sumorna činjenica je promenjena, pa je danas Novi Sad ponovo „generator i motor“ privrednog razvoja cele Srbije, ali i svojevrsna „mala metropola na Dunavu“. Takođe, učesnici su istakli i činjenicu da i danas postoje retrogradne političke snage, koje deluju u Novom Sadu, koje se protive privredno-kulturološkom razvoju grada. Često, takve snage, svoije prave namere „kriju“ u sektoru tzv. nevladinih organizacija, a odnedavno i kvaziekoloških pokreta. Naglašeno je da je istovetan simbol aktivnosti svih tih političkih snaga činjenica da one svoje „aktivnosti“ finansiraju sa „izdašnim donacijama iz inostranstva“.

Video snimak