fbpx

Izveštaj sa tribine „Istorijski portret Teodore Dore Dunđerski“

17/11/2022
Autor :
Tribine
Pogledaj video

U saradnji i sa podrškom Gradske uprave za kulturu Grada Novog Sada održana je javna tribina pod nazivom „Istorijski portret Teodore Dore Dunđerski“. Tribinski program održan je u skladu sa načelima evropske kulturne politike, uz poštovanje principa razvoja publike (decentralizacija kulturnih sadržaja, participacija, odnosno učešće građana i stručne javnosti u procesima kreiranja programa i donošenja odluka, inkluzija, interkulturalnost…), kao i principa internacionalizacije kulturne scene, poboljšanja pristupačnosti kulturnih objekata i kulturnih sadržaja i održivosti projekata, ali i u procesu uspostavljanja jedinstvene kulturne i programske politike na teritoriji Grada Novog Sada.

 

Tribina je održana u prostorijama Centra za društvenu stabilnost (Ulica Svetozara Miletića, broj 10A, 21000 Novi Sad), 16. novembra 2022. godine, sa početkom u 10 časova. Razgovori u okviru tribine, kao i kompletan program, snimljeni su i u formi
audio i video sadržaja, dostupni su na kanalu Centra za društvenu stabilnost na veb- sajtu Jutjub. U svojstvu sagovornika i gostiju na tribini nastupili su: Srđan Sivčev, istoričar i Nikola Miloševski, istoričar. Moderator tribine bio je Ognjen Karanović, istoričar i direktor Centra za društvenu stabilnost.

 

U toku razgovora sa moderatorom, učesnici programa veoma nadahnuto i sadržajno predstavili su istorijat čuvene srpske građanske porodice Dunđerski. Poseban osvrt na genezu porodice i njen značaj u XIX veku pružio je gospodin Miloševski, dok je
gospodin Srđan Sivčev izuzetno sadržajno i inspirativno govorio o biografiji Teodore Dore Dunđerski, ali i o drugim ženskim predstavnicama ove znamenite porodice. Učesnici tribine istakli su ulogu porodice Dunđerski, ali i same gospođe Dore u procesima izgradnje, očuvanja i afirmisanja srpskog građanskog društva i nacionalnog identiteta srpstva u Novom Sadu i nekadašnjim prečanskim krajevima, zbog čega Teodoru Dunđerski i pamtimo kao još jednu heroinu Novog Sada.

 

Naglašeno je da bi materijalnu propast porodice Dunđerski trebalo posmatrati u kontekstu ideološko-političkih namera jugoslovenskih komunista nakon Drugog svetskog rata i u njihovom „pohodu“ na politički profil srpskog građanskog društva, kako bi nakon njegovog uništenja ograničili i u konačnici dezavuisali i srpski nacionalni identitet, posebno u negdašnjim prečanskim krajevima srpstva.

Video snimak