fbpx

Predrag Rajić rođen je u Vrbasu 23. 09. 1987. godine. Osnovnu školu „Isa Bajić“ završio je u Kuli, u kojoj je i odrastao. Gimnaziju društveno-jezičkog smera završio je u Vrbasu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Tokom studija pisao je
radove iz oblasti Teorije države i prava i Obligacionog prava.

Godine 2009. boravio je na univerzitetu „Kraljica Meri“ u Londonu.

Nakon studija, bio je radno angažovan u advokatskoj kancelariji „Jovičić“ iz Novog Sada na poslovima advokatskog pripravnika, kao i u privatnoj kompaniji na poslu pravnog konsultanta. U ovom periodu pisao je analize za potrebe „Instituta za pravo i finansije“ iz Beograda.

Tokom 2014. godine, obavljao je radnu praksu u Sekretarijatu za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Pokrajinske vlade. Bio je angažovan na poslovima međuregionalne saradnje, pripremanja bilateralnih i multilateralnih susreta, korespodencije sa diplomatsko-konzularnim predstavništvima, analize regionalnih odnosa i različitih geopolitičkih tokova.

Tokom 2015. godine, držao je redovna, nedeljna predavanja u „Američkom kutku – Novi Sad“, biblioteci koja funkcioniše u okviru Kulturnog centra Novog Sada. Tema predavanja bila je „Politički i pravni sistem Sjedinjenih Američkih Država“. Od septembra 2015. godine do danas, u istoj instituciji, drži redovna interaktivna predavanja u okviru debatnog kluba „PolitikUS“, gde učesnicima
predstavlja sopstvene analize aktuelnih društvenih zbivanja u SAD.

Za svoj rad nagrađen je posebnom pohvalnicom ambasade SAD u Beogradu. Rajićev projekat proglašen je najboljim od strane „Američkog kutka – Novi Sad“ u 2016. godini, na godišnjoj konferenciji svih američkih kutaka aktivnih u Srbiji, u konkurenciji još 23 programa koliko je tokom godine u ovoj instituciji realizovano. Iste godine Američki kutak Novi Sad je od strane ambasade SAD označen kao najuspešniji u Srbiji, a predstavnici Kutka su nagrađeni najvišom godišnjom nagradom Ministarstva spoljnih poslova SAD. Rajić u ovoj instituciji vodi i program „PolitikUS plus“, gde su kao gosti predavači govorili politički analitičari, istoričari, univerzitetski profesori, novinari, najviši predstavnici ambasade SAD. Rajić je predsednik Srpsko-američkog foruma „PolitikUS“.

Od februara meseca 2017. godine, drži redovna predavanja u Kulturnom centru Novog Sada iz domena geopolitike, odnosa Srbije sa centralnoevropskim državama i aktuelne situacije u državama Višegradske četvorke (Mađarska, Slovačka, Češka, Poljska), baltičkim državama, postsovjetskom prostoru i unutrašnjoj političkoj situaciji u SR Nemačkoj.

Od septembra 2014. godine do oktobra 2017. godine, bio je radno angažovan u Sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Pokrajinske vlade, u Sektoru za pravne i opšte poslove. Pored brojnih zadataka iz domena upravnog prava, u Sekretarijatu je obavljao i poslove iz oblasti odnosa sa javnošću i međuregionalne saradnje.

Rajić je imenovan od strane Sekretarijata kao menadžer na dva projekta IPA prekogranične saradnje Srbija – Mađarska, od kojih se na jednom Sekretarijat javlja kao vodeći partner. Projekti su ukupne vrednosti preko 7.325.000 evra. Jedan od projekata je drugi najveći prekogranični projekat koji sufinansira EU u istoriji APV.

Bio je deo zvanične delegacije Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo prilikom pet službenih poseta SR Nemačkoj: Skupštini Baden-Virtemberga i Vladi Štutgartskog okruga.

Oktobra 2017. godine zaposlen je u Skupštini AP Vojvodine u zvanju savetnika za međuregionalnu saradnju. Dana 28. 12. 2018. godine jednoglasnom odlukom Administrativnog odbora Skupštine AP Vojvodine, postavljen je na mesto v.d. pomoćnika generalnog sekretara Službe Skupštine AP Vojvodine.

Na parlamentarnim izborima 21.06.2020. godine, izabran je za narodnog poslanika.

Rajić je portparol Centra za društvenu stabilnost iz Novog Sada. Uređivao je više tribina Centra za društvenu stabilnost na različite društvene i političke teme na kojima su govorili ambasadori akreditovani u Beogradu, čelnici republičke i pokrajinske vlasti, publicisti, profesori univerziteta.

Stalni je spoljnopolitički komentator medija sa nacionalnom frekvencijom, specijalizovanih portala, gradskih i pokrajinskih javnih medijskih servisa.

Rajić je učestvovao na drugom Globalnom forumu mladih diplomata u Sočiju 2018. godine, u organizaciji Ministarstva spoljnih poslova Ruske Federacije, a na poziv ove institucije, u svojstvu eksperta za međunarodne odnose.

Takođe, učestvovao je u programima nemačke fondacije Konrad Adenauer, a bio je prisutan i na centralnoj konferenciji omladine Evropske narodne partije u Atini 2018. godine.

Sertifikovan je od strane Agencije za licenciranje Republike Poljske, kao i Fonda za evropske poslove AP Vojvodine, kao lice obučeno za kreiranje i vođenje projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske Unije.

Govori engleski, mađarski i ruski jezik. Pasivno se služi nemačkim, španskim, beloruskim i ukrajinskim jezikom.

Kontakt: rajic.peja@gmail.com

Sve snimke gostovanja možete pogledati na: http://bit.ly/gostovanja-predrag-rajic