fbpx

Petar Đurđev je rođen 13.01.1978. u Novom Sadu. Osnovnu školu i Gimnaziju „Isidora Sekulić“ završio je u rodnom gradu. Diplomirao je i masterirao na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, smer istorija. Nakon završenih studija radio je kao nastavnik istorije u novosadskim gimnazijama „Laza Kostić“, „Isidora Sekulić“ i „Jovan Jovanović Zmaj“. Kao istraživač-istoričar uglavnom se bavio temama iz lokalne istorije Novog Sada i šajkaškog kraja.

Stručne radove objavljivao je u brojnim časopisima i publikacijama u zemlji i inostranstvu. Ko-autor je nekoliko knjiga, scenarija za dokumentarne filmove i radio serijala.

Trenutno se nalazi na dužnosti direktora Istorijskog arhiva Grada Novog Sada. Između ostalog, član je i Odbora Rukopisnog odeljenja Matice srpske.