fbpx

Рођен сам у Винковцима 19.12.1987. године.

Основну школу „Иван Гундулић“ завршио сам у Ченеју. Електротехничку школу „Михајло Пупин“ смер електротехничар електронике завршио сам у Новом Саду.

Године 2006/2007 уписао сам Правни факултет Универзитета у Новом Саду на коме сам дипломирао 04. априла 2012. године. У току студирања био сам активни члан Правне клинике за заштиту људске средине и Правне клинке против трговине људима.

Године 2012/2013 уписао сам мастер студије- општег смера, на Правном факултету Универзитета у Новом Саду које сам завршио 29.октобра 2014. године са просечном оценом 10, одбраном мастер рада на тему „ Уставноправни оквир забране рада удружења у Републици Србији“. Током мастер студија посебна област интересовања била ми је заштита људских права и међународна кривична одговорност.

За време мастер студија 2013. године боравио сам у Сједињеним Америчким Државама у склопу студентског програма Work and Trawel.

По повратку из САД-а био сам радно ангажован у Ортачком адвокатском друштву „Гуцуња“ на пословима адвокатског приправника у периоду 2014-2016. година, а након тога као приправник у адвокатској канцеларији „Јовичић“ .

Године 2018. успешно сам положио правосудни испит а затим и адвокатски испит, након чега сам основао адвокатску канцеларију у јуну 2018. године.

Говорим енглески језик.