fbpx

Mirko Miličić rođen je u Nikšiću 14. 10. 1998. godine. Završio je Srednju stručnu školu – smer Elektrotehničar računara. Student je Elektrotehničkog fakulteta, Univerziteta Crne Gore u Podgorici.

Kao srednjoškolac, bio je član skupštine Unije srednjoškolaca Crne Gore u periodu 2015-2016. godina ispred Srednje stručne škole iz Nikšića. Dva puta je učestvovao na međunarodnom takmičenju iz oblasti elektrotehnike i mehatronike „Balkan Junior” ispred Srednje stručne škole iz Nikšića (2015. i 2016. godine). Predstavljao je Srednju stručnu školu na Sajmu mladih pronalazača održanom u Podgorici 2015. godine sa projektom „Mobilna IP kamera“.

Učestvovao je na 26. kongresu DEMYC-a (Democrat Youth Community of Europe), održanom u Podgorici 2018. godine, ispred Nove srpske demokratije. Polaznik je političke škole „Marko Daković“. Član je NVO „Mi znamo ko smo“ koja za cilj ima promovisanje srpskog naroda i jezika na popisu u Crnoj Gori, zakazanom za četvrti kvartal 2021. godine.

Tokom predizborne kampanje za lokalne izbore u Nikšiću 2021. godine, više puta je učestvovao na forumima koji su obrađivali teme od lokalnog značaja ispred koalicije „Za budućnost Nikšića“.

Govori engleski jezik.