fbpx

MILAN KUZMANOVIĆ, rođen je 1993. u Novom Sadu. Završio je Fakultet političkih nauka na Univerzitetu u Beogradu 2016. godine nakon čega završava praksu u Diplomacy & Commerce mesečniku, tokom koje piše za nekoliko internet portala, a zatim i u Ministarstvu spoljnih poslova. Trenutno se kao stipendista kineske vlade nalazi u Šangaju na Fakultetu za medije i komunikaciju Univerziteta Điao Tong, na kome je svojim istraživanjem, zalaganjem i akademskim uspehom zaslužio mesto na Dekanovoj listi fakulteta.

Kao saradnik u prikupljanju, obradi i pisanju materijala učestvovao u pisanju knjige „Izgubljeni u ravnici, manje poznate priče iz istorije naroda Vojvodine“, na čijem drugom izdanju nastavlja rad kao jedan od autora.

Radi istraživanje na promeni medijske slike o OVK u medijskom prostoru SAD, na čemu i zasniva svoju master tezu. Piše naučne radove vezane za nacionalne manjine, kao i za „lažne vesti“ u oblasti imigracije. Kao posebnu oblast akademskog interesovanja izdvaja međunarodne odnose u Istočnoj Aziji, zbog čega je i otišao na studije u Kini, gde se fokusira na izučavanje spora u Južnom kineskom moru.