fbpx

Горан Томић је рођен у Зрењанину 17. августа 1986. године.
Основну школу ,,Петар Петровић Његош“ и  гимназију је завршио у Зрењанину где је и одрастао. Звање дипломираног правника стекао је након завршеног факултета у Новом Саду , а затим се уписује у Адвокатску комору Војводине те завршава приправнички стаж у Адвокатској
канцеларији Којадиновић у Зрењанину. Нарочито се бавио кривичним правом и међународним привредним правом.

У периоду од 2012. до 2020. године је запослен у Канцеларији за младе града Зрењанина где је учествовао на реализацији многих пројеката како међународних тако и републичких, покрајинских и локалних. Неки од најзначајнијих су:

-USAID i BOŠ ,,Каријерно саветовање и вођење“
-OSCE ,,Стоп насиљу у породици“
-GIZ ,,Каријерни инфо кутак“
-OSCE ,,Стоп крађи“
-EU, пројекат прекограничне сарадње Србије и Румуније ,,Еуро Банат интернет телевизија“
-BIRN,NALED i EU,,Партиципативно буџетирање“
-EU ,,Време за Европу“
-MOS и Град Зрењанин ,,Заштити себе и друге, поштуј прописе“
-MOS ,,Пројекат израде Локалног акционог плана омладинске политике (ЛАП)“
-Покрајински секретаријат за омладину и спорт ,,Омладински клуб“

Од 2020. године је радно ангажован као дипломирани правник у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство.
Кроз рад и бављење политиком прошао је више семинара, курсева и едукација, а неки од најзначајнијих су:

-International Republican Institute (ИРИ) ,,Political Strategy- defending the battlefield in political
war“ by Paul Prososki  и ,,Кризно комуницирање“
-Ханс Сеидел Стифтунг ,,Организовање и управљење политичком странком“
-OSCE и СКГО ,,Систем локалне самоуправе и примена принципа доброг управљења“
-USAID ,,Курсеви за писање пројеката“
-Полазник је лидерског програма ,,Београдског фонда за политичку изузетност“
-Разни курсеви, семинари, едукације у циљу оснаживања кадра Канцеларије за младе од стране свих организација које се баве омладинском политиком (МОС, НАПОР, КОМС, СКГО, Национална Асоцијација Канцеларија за младе, НБС, Покрајински секретаријат за омладину и спорт, Град Зрењанин) 2014. и 2015. године током реализације пројекта EU ,,Еуро Банат интернет телевизија“, је водио и уређивао ТВ емисију ,,Време за младе“ која се бавила актуелностима битним младима као и омладинском политиком на подручју Баната.
У периоду 2011.-2015. био је члан Градске изборне комисије и учествовао у организацији и спровођењу избора на свим нивоима.
Од 2016. године је одборник је у Скупштини града Зрењанина.
Члан је ,,Комисије за персонална питања Скупштине Града Зрењанина“.

Председник је ,,Комисије за израду и спровођење Локалног акционог плана за младе“.

Од страних језика течно говори енглески, а служи се и француским.
Похађао је нижу музичку школу где је свирао клавир, а бавио се и рвањем.
Хоби му је филателија и спортски риболов.
Нарочито га интересује геополитика Балкана и односи великих сила.