fbpx

Đorđe Cicović je zaposlen u Kancelariji AP Vojvodine u Briselu, u diplomatskom zvanju u rangu savetnika u Misiji Republike Srbije pri Evropskoj uniji u Briselu. Nakon što je 2013. diplomirao na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta u Beogradu, na smeru za međunarodne odnose, stekao je i master zvanje u oblasti međunarodnih odnosa i diplomatije Evropske unije na prestižnom Koledžu Evrope (College of Europe) u Brižu (Kraljevina Belgija).

Profesionalni put započinje stručnom praksom u Delegaciji Republike Srbije pri Unesku u Parizu, a zatim dve godine radi u Predstavništvu Republike Srpske u Briselu. Takođe, profesionalna znanja i veštine sticao je širom Evrope kroz programe Evropske komisije, zatim Britanskog saveta (British Council), te drugih omladinskih organizacija. U ime OEBS-a, 2013. godine bio je međunarodni posmatrač parlamentarnih izbora u Bugarskoj. Tokom studentskih dana, bio je izabrani studentski predstavnik na fakultetu, aktivan i u Studentskoj konferenciji univerziteta Srbije (SKONUS), a kao student u Belgiji, bio je Predsednik ogranka Organizacije srpskih studenata u inostranstvu (OSSI) u Briselu.

Vezano za posao koji trenutno obavlja u Briselu, ali i dosadašnji akademski rad, njegova interesovanja su u temama evropskih integracija; evropskih projekata; održivom razvoju i energetskim pitanjima u Evropi; odnosima Evropske unije i NR Kine; promociji srednjih i malih preduzeća u okviru evropskih regionalnih politika i sl. Na ove teme napisao je više naučnih radova tokom studija na Koledžu Evrope.

Nedavno je proglašen za počasnog građanina belgijskog grada Briža. Govori engleski, služi se francuskim jezikom.