fbpx

Aleksandar Kobilarov rođen u Somboru 1985. godine, gde je završio osnovnu školu „Dositej Obradović“ i Srednju medicinsku školu „dr Ružica Rip“. Medicinski fakultet završava u Novom Sadu sa temom „Cistitis i njegov tretman u 21. veku“ i stiče stručni naziv Doktora medicine. Tokom studija je bio autor i koautor brojnih naučnih radova, najviše iz oblasti Istorije medicine.

Tokom studija obavljao funkcije Studenta prodekana Medicinskog fakulteta, predsednika Saveza studenata Medicinskog fakulteta, predsednika skupštine Saveza studenata Univerziteta, predsednika Studentskog parlamenta Univerziteta u Novom Sadu, član predsedništva SKONUS-a, takođe je bio član Saveta Medicinskog fakulteta, kao i član Naučno – nastavnog veća fakulteta u više mandata. Tokom poplava koje su se zadesile 2014. godine na Medicinskog fakultetu bio glavni organizator i koordinator jednog od najvećih centara za pomoć ugroženima od poplava.

Autor je više naučnih radova iz Istorije medicine koje je predstavljao na domaćim i internacionalnim kongresima, učesnik Studeničke akademije, kao i aktivan učesnik od prvog kongresa Istorije medicine u manastiru Prohor Pčinjski 2011. godine. Dobitnik je nagrade za najbolji studentski rad na Nacionalnom kongresu sa internacionalnim učešćem 2011. godine.

Prošao obuku i sertifikovan je za Pisanje predloga projekata za EU fondove, za koji poseduje sertifikat od strane „Agencije za obrazovanje – poslovna savršenost“.

Član je Novosadskog omladinskog foruma ispred koga je biran u mandat Gradonačelnikovog Saveta za mlade u periodu 2018-2022. Dugogodišnji volonter Crvenog krsta i dobitnik plakete Crvenog krsta Novog Sada, kao i srebrnog znaka Crvenog krsta Srbije. Predsednik Inicijative za promociju i unapređenje zdravlja sa kojom je koordinator brojnih republičkih, pokrajinskih i gradskih projekata iz oblasti zdravlja, omladine i socijalne politike.

Kao Doktor medicine radio u Domu zdravlja Odžaci na mestu izabranog lekara, sada je zaposlen u Opštoj bolnici Vrbas kao odeljenski lekar u hirurškoj službi, a trenutno je angažovan na prvoj liniji borbe sa pandemijom u radu privremene Kovid bolnice i Izalocione jedinice OB Vrbas.

Pored medicine i Istorije medicine velika strast mu je grafički dizajn kojm se bavi iz hobija. Govori engleski jezik.

Kontakt: medicinar85@gmail.com

Aleksandar Kobilarov - Svi sadržaji

Korona virus i Omikron soj, novi izazov za srpsko zdravstvo?

03/01/2022
Autor :
Analize/Geopolitika
Od marta meseca 2020. godine naša država se suočila sa onim što je potreslo čitav svet, virusom SARS-COV-2 , bolešću Kovid 19, iliti jednostavno u narodu nazvanom „Koronom“. Iako se u početku nije mislilo da jedan iz grupe korona virusa može da napravi toliku pometnju, kako je vreme prolazilo virus je pokazao svu svoju snagu […]
Saznajte više