fbpx

АНАЛИЗА ПАРЛАМЕНТАРНИХ ИЗБОРА У ХРВАТСКОЈ 2020.

30/07/2020
Аутор :
Анализе/Геополитика

Након референдума о независности 19.05.1991. године, Хрватски сабор је 25.06.1991. прогласио независност а 08.10.1991. су прекинути сви односи са дотадашњом државом СФРЈ. Ови догађаји су довели до рата у Републици Хрватској који је завршен етничким чишћењем већег дела српског народа у војној акцији ,,Олуја“, а затим потписивањем ,,Ердутског“ и ,,Дејтонског споразума“ 1995.

Будући да је Хрватска као средњевековна краљевина потпала под мађарску власт односно постала део Угарске 1102., Хрвати сматрају да су 1991. обновили дуго жељену независност.

Од 01.07.2013. Хрватска је члан Европске Уније.

1. Опште одлике

Република Хрватска је данашње границе добила у периоду СФРЈ, нарочито 1974. када је СФРЈ добила нови устав који је касније послужио као правни основ за разбијање Југославије. Као што смо навели, након 08.10.1991. Хрватска се сматра независном државом.

Укупна површина територије Републике Хрватске је 56 594 км2 а граничи се са БиХ , Мађарском, Словенијом, Србијом и Црном Гором.

Клима је медитеранска и континентална.

Према попису из 2011. Република Хрватска има 4 284 889 становника, међутим, тај број се 2019. процењује на око 4 076 000 становника због лоше демографије и наглог исељавања становништва након уласка у Европску Унију.

По попису из 2011. Хрвати чине 90,42% становништва а Срби, као најбројнија национална мањина, 4,36% (далеко мање него 12,2% према попису из 1991.).

Значајно је додати да су Хрвати временом успели да интегришу у свој национални корпус мноштво становништва насељеног у доба Аустро-Угарске (Немаца, Мађара, Словака, Италијана, Чеха…) па можемо наићи на презимена Штајнмајер, Пиколо, Нађ који се изјашњавају као Хрвати.

Можемо констатовати да је са просечном старошћу становништва од 43,9 година демографска ситуација изразито неповољна, што ће у будућности имати тешке последице по хрватску економију.

2. Уређење и економија

Република Хрватска је парламентарна демократија са класичним системом поделе власти на законодавну, извршну и судску.

Што се тиче извршне власти, она је представљена кроз председника и владу. Хрватски систем се може дефинисати као полу-председнички, где премијер води владу а председник представља државу ка иностранству, потписује (одобрава) законе и указе, даје мандат за састав владе…

Бирачко право, грађани Хрватске стичу са 18. година а цензус је 5%.

Председник Републике Хрватске, Зоран Милановић

Парламент се зове Хрватски сабор, највише је законодавно тело у земљи и његове надлежности су (члан 81. Устава):

-одлучује о промени Устава,

-доноси законе,

-доноси прорачун (буџет),

-одлучује о рату и миру,

-доноси акте којима изражава политику Хрватскога сабора,

-доноси Стратегију националне сигурности и Стратегију одбране Републике Хрватске,

-одлучује о промени граница Републике Хрватске,

-расписује референдум,

-обавља изборе, именовања и разрешења, у складу са Уставом и законом,

-надзире рад Владе Републике Хрватске и других носилаца јавних дужности одговорних Хрватском сабору, у складу са Уставом и законом,

-даје амнестију за казнена дела,

-обавља друге послове утврђене Уставом.

Прописи који регулишу рад Сабора и изборе на републичком нивоу у Хрватској су:

Чланови Устава 71.-93.,

Закон о изборима заступника у Хрватски сабор,

Закон о Државном изборном поверенству РХ, Закон о изборима,

Закон о финансирању политичких активности и изборне промиџбе,

Закон о изборним јединицама за избор заступника у Заступнички дом Хрватског државног сабора.

Хрватска има специфичан изборни систем са 12 изборних јединица од којих су 10 географски одређене ,,Законом о изборним јединицама за избор заступника у Заступнички дом Хрватског државног сабора“ од 29.10.1999.

Друге две изборне јединице представљају Хрвате у иностранству и мањине у Хрватској.

Хрватски сабор броји по Уставу Републике Хрватске ,,најмање 100 а највише 160 заступника“ (прошли сазив је бројао 151 заступника).

У свакој од 10 територијалних изборних јединица Републике Хрватске се бира 14 заступника за Хрватски сабор, а постоји и могућност преференцијалног гласања за личност на листи.

Изборне јединице у Републици Хрватској:

 1. Изборна јединица обухвата северозападни део Загребачке жупаније те део центра и запада Града Загреба.
 2. Изборна јединица обухвата источни део Загребачке жупаније, Копривничко- крижевачку жупанију, Бјеловарско-билогорску жупанију и источни део Града Загреба.
 3. Изборна јединица обухвата Крапинско-загорску жупанију, Вараждинску жупанију и Међумурску жупанију.
 4. Изборна јединица обухвата Вировитичко-подравску жупанију и Осјечко-барањску жупанију.
 5. Изборна јединица обухвата Пожешко-славонску жупанију, Бродско-посавску жупанију и Вуковарско-сремску жупанију.
 6. Изборна јединица обухвата југоисточни део Загребачке жупаније, Сисачко- мославачку жупанију и југоисточни део Града Загреба.
 7. Изборна јединица обухвата југозападни део Заграбачке жупаније, Карловачку жупанију, источни део Приморско-горанске жупаније и јужни део Града Загреба.
 8. Изборна јединица обухвата подручје Истарске жупаније и западни део Приморске- горанске жупаније.
 9. Изборна јединица обухвата Личко-сењску жупанију, Задарску жупанију, Шибенско- книнску жупанију и северни део Сплитско-далматинске жупаније.
 10. Изборна јединица обухвата јужни део Сплитско-далматинске жупаније и Дубровачко-неретванску жупанију.
 11. Изборна јединица је засебна изборна јединица за избор заступника у Заступнички дом Хрватског државног сабора које бирају хрватски држављани без пребивалишта у Републици Хрватској.
 12. Изборна јединица је за припаднике аутохтоних националних мањина у Републици Хрватској. Мањине бирају своје заступнике у Заступнички дом Хрватског државног сабора у једној изборној јединици коју чини целокупно подручје Републике Хрватске.

Hrv izbori 2020 Графички приказ изборних јединица са резултатима последњих избора.

Нижи нивои територијалне организације (власти) су жупаније као средњи ниво власти и градови и општине (опћине) као нижи облик власти, односно јединица локалне самоуправе.

Према Министарству управе Републике Хрватске, у Хрватској је устројено 20 жупанија као подручне (регионалне) самоуправе, 555 јединица локалне самоуправе, и то 428 општина (опћина) и 127 градова.

Град Загреб, као главни град Републике Хрватске, има посебан статус града и жупаније, тако да је у Републици Хрватској свеукупно 576 јединица локалне и подручне (регионалне) самоуправе.

Општине и градови у свом самоуправном делокругу, обављају послове од локалног значаја којима се непосредно остварују потребе грађана а који нису Уставом или законом додељени државним телима, док жупаније обављају послове од подручног (регионалног) значаја. Законом о локалној и подручној (регионалној) самоуправи утврђена су подручја која спадају у самоуправни делокруг јединица локалне самоуправе (општина и градова) и жупанија.

Табеларни приказ надлежности регионалног и локалног нивоа власти:

Економија

Од 2014. до 2019. хрватска економија расте стопама у просеку 2,8%. Пореска реформа која је растеретила послодавце разних пореза те умањила трошкове пословања извршена је 2019. године.
Што се тиче економије Републике Хрватске она је жестоко пострадала током рата 1991- 1995. па је и пропуштен први економски талас великих улагања у источну Европу након пада комунистичког блока. У периоду од 2000. до 2007. хрватска економија енергично расте стопама од 4% до 6% у просеку. Кључне гране раста су туризам и пораст потрошње подстакнуте банкарским кредитима. Инфлација је у том периоду била ниска а валута, хрватска куна, стабилна. Економска криза 2008. је тешко погодила хрватску економију која у периоду од 2009. до 2014. има негативне стопе раста или стагнацију.

Туризам, окосница хрватске економије, чини око 20% БДП-а, а на њега се надовезују разне друге гране привреде, тако да у пракси Хрватска још више зависи од туризма. Наравно, огроман прилив девиза које обезбеђују стабилност хрватске валуте долази од туризма.

Хрватски БДП износи 60,7 милијарди долара (2019.) а по глави становника 14 950 долара. Сви ови показатељи ће се драстично погоршати током 2020. и 2021. због епидемије корона вируса и готово пропале туристичке сезоне, што ће имати политичке последице.

3. Водеће политичке странке у Хрватској

1.ХРВАТСКА ДЕМОКРАТСКА ЗАЈЕДНИЦА (ХДЗ)

ХДЗ је основана 17.06.1989. Оснивач и први председник је био Фрањо Туђман, касније први председник независне Хрватске.

Може се рећи да ова странка сада већ има историјски значај за хрватски народ, а да је Туђман једна од важнијих историјских личности XX века за Хрвате, јер се сматрају остваривачима историјског сна о независности.

Представља странку деснице. Њен политички пут је водио од екстремне деснице и кокетирања са фашизмом до данас странке десног центра.

Представљају се као хришћанско-демократска конзервативна странка и чланица ,,Европске Народне Партије“ (European People’s Party).

Управо је овај прелаз ка десном центру донео велику победу на последњим изборима.

Кандидат ХДЗ-а је 3 пута (1992.,1997. и 2015.) победио на председничким изборима, а ХДЗ је предводио Владу Хрватске од независности 1991. до 2000., затим од 2003. до 2011. и од 2016. до данас. (Будући да је победио на последњим парламентарним изборима, извесно је да ће имати већину и у следеће 4 године.)

Тренутни председник ХДЗ је Андреј Пленковић који је и председник Владе Хрватске. Управо је Пленковић најзаслужнији за нови пут и трансформацију ХДЗ-а ка политичком центру, што је проузроковало и одвајање екстремног дела ХДЗ-а у посебну политичку организацију.

Други истакнути чланови су Томо Медвед – заменик председника, Олег Бутковић – потпредседник, Иван Анушић – потпредседник, Марко Бачић – потпредседник, Здравка Бушић – потпредседница, Гордан Јандроковић – генерални секретар (председник парламента)…

Тренутно ХДЗ има 66 представника у Сабору, 12 од 20 жупана и 4 представника у Европском парламенту.

2. СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА ХРВАТСКЕ (СДП)

СДП је основана 03.11.1990. трансформацијом Савеза комуниста Хрватске и странка је левог центра.

Залажу се за социјалну правду, већи утицај државе у привреди, једнакост, имају упоришта у већим центрима међу урбанијом популацијом.

Чланица је Европске партије социјалиста (Party of European Socialists). Главни је ривал ХДЗ-а и са њим се смењује на власти.

СДП је предводио Владу Хрватске у периоду од 2000. до 2003. и од 2011. до 2016., а кандидати СДП-а су побеђивали на председничким изборима 2 пута (2009. и 2019.).

Тренутни председник Републике Хрватске је Зоран Милановић, бивши председник СДП-а. Председник СДП-а у оставци због лоших резултата је Давор Бернадић.

Виђенији чланови су Златко Комадина – потпредседник, Борис Лаловац – потпредседник, Рајко Остојић – потпредседник, Никша Вукас – генерални секретар, Тонино Пицула – посланик у Европском парламенту…

,,Рестарт коалиција“ коју је предводио СДП на последњим изборима је освојила 41 мандат у Сабору, од чега је припало СДП-у 33.

Имају 2 од 20 жупана, 4 представника у Европском парламенту и 23 градоначелника.

3. ДОМОВИНСКИ ПОКРЕТ – МИРОСЛАВ ШКОРО (ДП)

Мирослав Шкоро је певач и привредник, хрватски политичар екстремно десничарске оријентације, иако се представља као демохришћанска странка десног центра.

Домовински покрет је основао 29.02.2020. заједно са бившим припадницима ХДЗ-а незадовољним променама у странци, те са разним другим појединцима екстремно десничарске оријентације који имају утицаја у хрватском друштву.

Можда је најбољи пример људи који подржавају Мирослава Шкора бивши ратни генерал ХОС-а Анте Пркачин, подржавалац Фрања Туђмана и тадашњег режима ХДЗ-а.

Појединци попут Пркачина имају и даље велики утицај у конзервативном и старијем бирачком телу, те у великом броју људи који имају статус бранитеља, односно многобројних учесника у рату.

Мирослав Шкоро је као појединац одиграо велику улогу на председничким изборима 2019. када је, својом кандидатуром, поцепао конзервативно бирачко тело и нанео велику штету тадашњој председници, Колинди Грабар-Китаровић, која се борила за други председнички мандат.

На председничким изборима 2019. Мирослав Шкоро је освојио 24,45% (465 704 гласа), док је победу однео представник СДП-а Зоран Милановић.

Шкоро се прославио изјавама ,,Да би Јасеновац требало преорати“ као и негирањем геноцида који је починила НДХ.

На последњим изборима су освојили 16 мандата у Сабору.

4. МОСТ

МОСТ је још једна странка десног центра у Хрватској.

Основан је 17.11.2012. а оснивач и садашњи председник је Божо Петров.

За разлику од других, МОСТ заиста јесте странка десног центра. Залажу се за економски либерализам и монетарни конзервативизам. Ово је нешто модернија странка деснице, ипак се на готово сваком обраћању Божо Петров позива на религију и Бога.

Поред већ поменутог председника странке јавности су познати проф. Нино Распудић, Никола Грмоја, Миро Буљ…

Странка се донекле кредибилно бави критиком корупције, питањима лоше демографије и исељавања као и екологијом.

На последњим парламентарним изборима за Сабор су освојили 8 мандата, што је велики пад у односу на изборе 2015. када је њихова коалиција освојила 19 мандата (иако их је потом напустило 4 заступника).

У периоду 2015-2017. МОСТ је био део владајуће коалиције.

5. МОЖЕМО

Је платформа левих политичких покрета настала 10.02.2019. из организације ,,Загреб је наш“.

МОЖЕМО је странка модерне, европске левице. Залажу се за праведније друштво, боље образовање, боље судство и здравство, културу, радничка и људска права. Такође се баве питањима емиграције младих, критиком корупције и еколошким питањима.

Председник је Томислав Томашевић а поред њега виђенији чланови су Сандра Бенчић, Дамир Бакић, Вилим Матула, Марија Брајдић Вуковић…

Најжешћи су критичари Милана Бандића, човека који 20 година води град Загреб и на следећим локалним изборима ће га озбиљно угрозити.

На последњим изборима су освојили 7 мандата за Сабор а уопришта су им урбани центри, нарочито град Загреб.

6. КОАЛИЦИЈА СТРАНАКА ПАМЕТНО, ФОКУС, СТРАНКА СА ИМЕНОМ И ПРЕЗИМЕНОМ

Ова групација је настала од удружења грађана ,,ПАМЕТНО“ у Сплиту.

Председница је Маријана Пуљак а странка ПАМЕТНО је формирана 2015.

Залаже се за ефикаснију државу, преустрој територијалне организације, модернизацију и члан је групације странака АЛДЕ.

На последњим изборима је освојила 3 места у Сабору.

7. СТРАНКЕ МАЊИНА

Представници странака мањина се бирају у 12. изборној јединици. За странке мањина по Уставу и закону је гарантовано 8 места у Сабору, од којих 3 припада представницима Срба из Хрватске.

Извесно је да ће представници мањина бити у владајућој већини и да ће представници Срба у Хрватској имати позиције у Влади Хрватске.

8. ИСТАРСКИ ДЕМОКРАТСКИ САБОР (ИДС-ДДИ) –РЕГИОНАЛНА СТРАНКА

Истарски демократски сабор или Dieta democratica Istriana – је истарска регионалистичка странка левог центра са социјално-либералним елементима. Залажу се за регионализам и већу аутономију Истре у оквиру Хрватске, чак их неки оптужују за сепаратизам.

Основани су 14.02.1990. са седиштем у Пули а оснивач је Иван Паулета.

Председник ИДС-а је Борис Милетић (градоначелник Пуле) а виђенији људи су Дамир Кајин. Тулио Деметлика, Ђовани Спонца (градоначелник Ровиња)…

ИДС је регионална странка која има велику подршку само у Истри, стога често на републичком нивоу праве коалиције са СДП-ом, али не увек, и тако штите своје интересе у Сабору. Рецимо 2011. су изашли на републичке изборе у коалицији са СДП-ом, 2015. и 2016. самостално док су на последње изборе 2020. изашли поново у коалицији са СДП-ом. И када излазе самостално освајају мандате у Сабору због специфичног изборног система.

Ова странка свакако има знатну базу гласача и важи за коалиционог партнера који доприноси.

По једно представничко место у Сабору су освојили Реформисти и ХНС (Независни Хрватски Синдикати).

4. Анализа резултата избора 05.07.2020.

У недељу 05.07.2020. одржани су парламентарни избори у Републици Хрватској за 10-ти сазив Сабора од проглашења независности.

По још незваничним резултатима на нивоу целе Хрватске, при излазности од око 46,90% резултати су следећи:

-ХДЗ (са коалиционим партнерима у неким изборним јединицама ХСЛС-ом и ХДС-ом) је освојио 66 мандата (заједно са 3 мандата из дијаспоре)

-Рестарт коалиција (СДП) је освојила 41 мандат,

-Домовински покрет је освојио 16 мандата,

-Мост је освојио 8 мандата,

-Можемо 7 мандата,

-Паметно, Фокус, Странка са именом и презименом 3 мандата,

-Реформисти 1 мандат,

-ХНС 1 мандат,

-Мањине 8 мандата (српска мањина 3 мандата).

Hrv izbori 2020 2

Анализа изборних резултата по изборним јединицама:

1. ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА:

Изборна јединица обухвата северозападни део Загребачке жупаније те део центра и запада Града Загреба.

Укупан број регистрованих бирача је: 341 787

Укупан број бирача који су гласали је: 176 616 односно излазност је 51,67%

Број неважећих листића је: 2 689, односно 1,52%.

Листа према освојеном броју гласова:

 1. ХДЗ, ХСЛС: 49 202 односно 28,32%
 2. РЕСТАРТ: СДП, ИДС, ПГС, ХСС, ХСУ, СНАГА, ГЛАС: 38 701 односно 22,27%
 3. МОЖЕМО! – ПОЛИТИЧКА ПЛАТФОРМА, РФ, НЛ, ОРАХ, ЗАГРЕБ ЈЕ НАШ!, ЗА ГРАД: 36.702 односно 21,12%
 4. ДОМОВИНСКИ ПОКРЕТ, ХРВАТСКИ СУВЕРЕНИСТИ, БЛОК, ХКС,ХРАСТ – ПОКРЕТ ЗА УСПЕШНУ ХРВАТСКУ, СУ, ЗЕЛЕНА ЛИСТА: 15 586 односно 8,97%
 5. МОСТ: 14 134 односно 8.13%
 6. ССИП, ПАМЕТНО, ФОКУС: 11 029 односно 6,34%.

ОСТАЛЕ ЛИСТЕ НИСУ ПРЕШЛЕ ЦЕНЗУС

Према овим резултатима можемо рећи да су 6 листа прешле цензус и да ће имати своје представнике из ове изборне јединице:

1. ХДЗ: 5 МАНДАТА

Андреј Пленковић (65,46% преференцијалних гласова)

-Жељко Реинер (1,10% преференцијалних гласова )

-Нина Обуљен Коржинек (0,97% преференцијалних гласова)

-Звонко Михас (0,92% преференцијалних гласова )

-Дарио Класић (0,61% преференцијалних гласова )

2. РЕСТАРТ: СДП, ИДС, ПГС, ХСС, ХСУ, СНАГА, ГЛАС: 3 МАНДАТА

-Давор Бернадић (35,59% преференцијалних гласова)

-Анка Мрак-Тариташ (6,77% преференцијалних гласова )

-Никша Вукас (0,34% преференцијалних гласова)

3. МОЖЕМО! – ПОЛИТИЧКА ПЛАТФОРМА, РФ, НЛ, ОРАХ, ЗАГРЕБ ЈЕ НАШ!, ЗА ГРАД: 1 МАНДАТ

-Томислав Томашевић (53,47% преференцијалних гласова)

-Сандра Бенчић (3,71% преференцијалних гласова)

-Дамир Бакић (2,59% преференцијалних гласова)

4. МОСТ: 1 МАНДАТ

-Марија Селак Распудић (65,58% преференцијалних гласова)

5. ССИП, ПАМЕТНО, ФОКУС: 1 МАНДАТ

-Далија Орешковић (46,06% преференцијалних гласова).

2. ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА:

Изборна јединица обухвата источни део Загребачке жупаније, Копривничко-крижевачку жупанију, Бјеловарско-билогорску жупанију и источни део Града Загреба.

Укупан број регистрованих бирача је: 387 890

Укупан број бирача који су гласали је: 173 379 односно излазност је 44,70%

Број неважећих листића је: 4 002 односно 2,31%.

Листа према освојеном броју гласова:

 1. ХДЗ, ХСЛС: 58 046 односно 34,29%
 2. РЕСТАРТ: СДП, ИДС, ПГС, ХСС, ХСУ, СНАГА, ГЛАС: 41 619 односно 24,58%
 3. ДОМОВИНСКИ ПОКРЕТ, ХРВАТСКИ СУВЕРЕНИСТИ, БЛОК, ХКС,ХРАСТ – ПОКРЕТ ЗА УСПЕШНУ ХРВАТСКУ, СУ, ЗЕЛЕНА ЛИСТА: 22 865 односно 13,50%
 4. МОСТ: 13 395 односно 7.91%
 5. МОЖЕМО! – ПОЛИТИЧКА ПЛАТФОРМА, РФ, НЛ, ОРАХ, ЗАГРЕБ ЈЕ НАШ!, ЗА ГРАД: 9.388 односно 5,54%.

ОСТАЛЕ ЛИСТЕ НИСУ ПРЕШЛЕ ЦЕНЗУС

 

Према овим резултатима можемо рећи да је 5 листа прешло цензус и да ће имати своје представнике из ове изборне јединице:

1.ХДЗ: 6 МАНДАТА

Гордан Јандроковић (29,92% преференцијалних гласова)

-Дарио Хребак (10,70% преференцијалних гласова )

-Мирослав Туђман (5,65% преференцијалних гласова)

-Анте Деур (2,81% преференцијалних гласова )

-Гордан Грлић Радман (2,39% преференцијалних гласова)

-Миро Тотлергели (1,74% преференцијалних гласова).

2. РЕСТАРТ: СДП, ИДС, ПГС, ХСС, ХСУ, СНАГА, ГЛАС: 4 МАНДАТА

-Рајко Остојић (24,80% преференцијалних гласова)

-Мишел Јакшић (11,10% преференцијалних гласова )

-Дамир Бајс (10,21% преференцијалних гласова)

-Весна Нађ (1,07% преференцијалних гласова).

3. ДОМОВИНСКИ ПОКРЕТ, ХРВАТСКИ СУВЕРЕНИСТИ, БЛОК, ХКС,ХРАСТ – ПОКРЕТ ЗА УСПЕШНУ ХРВАТСКУ, СУ, ЗЕЛЕНА ЛИСТА: 2 МАНДАТА

-Мирослав Шкоро (57,92% преференцијалних гласова)

-Милан Вркљан (0,66% преференцијалних гласова).

4. МОСТ: 1 МАНДАТ

-Нино Распудић (60,05% преференцијалних гласова).

5. МОЖЕМО! – ПОЛИТИЧКА ПЛАТФОРМА, РФ, НЛ, ОРАХ, ЗАГРЕБ ЈЕ НАШ!, ЗА ГРАД: 1 МАНДАТ

-Вилим Матука (22,66% преференцијалних гласова).

3. ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА:

Изборна јединица обухвата Крапинско-загорску жупанију, Вараждинску жупанију и Међумурску жупанију.

Укупан број регистрованих бирача је: 347 415

Укупан број бирача који су гласали је: 157 207 односно излазност је 45,25%

Број неважећих листића је: 4 409 односно 2,81%.

Листа према освојеном броју гласова:

1. РЕСТАРТ: СДП, ИДС, ПГС, ХСС, ХСУ, СНАГА, ГЛАС: 57 557 односно 37,67%

2. ХДЗ: 45 038 односно 29,48%

3. ДОМОВИНСКИ ПОКРЕТ, ХРВАТСКИ СУВЕРЕНИСТИ, БЛОК, ХКС,ХРАСТ – ПОКРЕТ ЗА УСПЕШНУ ХРВАТСКУ, СУ, ЗЕЛЕНА ЛИСТА: 9 528 односно 6,23%

4. ХНС (НЕЗАВИСНИ ХРВАТСКИ СИНДИКАТИ): 8 835 односно 5,78%

5. РЕФОРМИСТИ, ХСС БРАЋЕ РАДИЋ, УМИРОВЉЕНИЦИ: 8 355 односно 5.46%

ОСТАЛЕ ЛИСТЕ НИСУ ПРЕШЛЕ ЦЕНЗУС

 

Према овим резултатима можемо рећи да су 5 листа прешле цензус и да ће имати своје представнике из ове изборне јединице:

 1. РЕСТАРТ: СДП, ИДС, ПГС, ХСС, ХСУ, СНАГА, ГЛАС: 6 МАНДАТА

-Матија Посавец (28,45% преференцијалних гласова)

-Синиша Хајдаш Дончић (25,16% преференцијалних гласова )

-Жељко Колар (6,10% преференцијалних гласова)

-Барбара Антолић Вупора (1,41% преференцијалних гласова)

-Стјепан Ковач (1,80% преференцијалних гласова)

-Андреја Марић (0,69% преференцијалних гласова).

2. ХДЗ: 5 МАНДАТА

-Жарко Тушек (14,01% преференцијалних гласова)

-Дарко Хорват (12,23% преференцијалних гласова )

-Синиша Јенкач (11,71% преференцијалних гласова)

-Анђелко Стричак (11,60% преференцијалних гласова )

-Дамир Хабијан (2,90% преференцијалних гласова).

3. ДОМОВИНСКИ ПОКРЕТ, ХРВАТСКИ СУВЕРЕНИСТИ, БЛОК, ХКС,ХРАСТ – ПОКРЕТ ЗА УСПЕШНУ ХРВАТСКУ, СУ, ЗЕЛЕНА ЛИСТА: 1 МАНДАТ

-Давор Дретар (23,65% преференцијалних гласова).

4. ХНС (НЕЗАВИСНИ ХРВАТСКИ СИНДИКАТИ) : 1 МАНДАТ

-Предраг Штромар (28,45% преференцијалних гласова).

5. РЕФОРМИСТИ, ХСС БРАЋЕ РАДИЋ, УМИРОВЉЕНИЦИ: 1 МАНДАТ

-Радимир Чачић (37,17% преференцијалних гласова).

4. ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА:

Изборна јединица обухвата Вировитичко-подравску жупанију и Осјечко-барањску жупанију.

Укупан број регистрованих бирача је: 312 592

Укупан број бирача који су гласали је: 142 415 односно излазност је 45,56%

Број неважећих листића је: 3 365 односно 2,36%.

Листа према освојеном броју гласова:

 1. ХДЗ, ХСЛС: 61 204 односно 44,03%
 2. РЕСТАРТ: СДП, ИДС, ПГС, ХСС, ХСУ, СНАГА, ГЛАС: 28 479 односно 20,48%
 3. ДОМОВИНСКИ ПОКРЕТ, ХРВАТСКИ СУВЕРЕНИСТИ, БЛОК, ХКС,ХРАСТ – ПОКРЕТ ЗА УСПЕШНУ ХРВАТСКУ, СУ, ЗЕЛЕНА ЛИСТА: 23 020 односно 16,56%

ОСТАЛЕ ЛИСТЕ НИСУ ПРЕШЛЕ ЦЕНЗУС

 

Према овим резултатима можемо рећи да су 3 листе прешле цензус и да ће имати своје представнике из ове изборне јединице:

1.ХДЗ: 8 МАНДАТА

Иван Анушић (38,68% преференцијалних гласова)

-Јосип Дакић (2,20% преференцијалних гласова )

-Иван Радић (3,12% преференцијалних гласова)

-Наташа Трамишак (1,11% преференцијалних гласова )

-Марко Павић (0,61% преференцијалних гласова)

-Весна Бедековић (1,35% преференцијалних гласова)

-Јосип Шкорић (1,31% преференцијалних гласова)

-Хрвоје Симић (4,90% преференцијалних гласова).

2. РЕСТАРТ: СДП, ИДС, ПГС, ХСС, ХСУ, СНАГА, ГЛАС: 3 МАНДАТА

-Сабина Гласовац (18,45% преференцијалних гласова)

-Домагој Хајдуковић (10,30% преференцијалних гласова)

-Романа Николић (1,11% преференцијалних гласова).

3. ДОМОВИНСКИ ПОКРЕТ, ХРВАТСКИ СУВЕРЕНИСТИ, БЛОК, ХКС,ХРАСТ – ПОКРЕТ ЗА УСПЕШНУ ХРВАТСКУ, СУ, ЗЕЛЕНА ЛИСТА: 3 МАНДАТА

-Весна Вучемиловић (18,94% преференцијалних гласова)

-Крешимир Бубало (15,22% преференцијалних гласова)

-Марио Радић (2,63% преференцијалних гласова).

5. ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА:

Изборна јединица обухвата Пожешко-славонску жупанију, Бродско-посавску жупанију и Вуковарско-сремску жупанију.

Укупан број регистрованих бирача је: 337 321

Укупан број бирача који су гласали је: 144 616 односно излазност је 42,87%

Број неважећих листића је: 3 728 односно 2,58%.

Листа према освојеном броју гласова:

1. ХДЗ: 67 345 односно 47,81%

2. ДОМОВИНСКИ ПОКРЕТ, ХРВАТСКИ СУВЕРЕНИСТИ, БЛОК, ХКС,ХРАСТ – ПОКРЕТ ЗА УСПЕШНУ ХРВАТСКУ, СУ, ЗЕЛЕНА ЛИСТА: 27 878 односно 19,79%

3. РЕСТАРТ: СДП, ИДС, ПГС, ХСС, ХСУ, СНАГА, ГЛАС: 27 079 односно 19,22%

4. МОСТ: 8 145 односно 5.78%

ОСТАЛЕ ЛИСТЕ НИСУ ПРЕШЛЕ ЦЕНЗУС

 

Према овим резултатима можемо рећи да су 4 листе прешле цензус и да ће имати своје представнике из ове изборне јединице:

1.ХДЗ: 8 МАНДАТА

Здравко Марић (32,33% преференцијалних гласова)

-Марио Баножић (2,77% преференцијалних гласова )

-Јосип Аладровић (3,78% преференцијалних гласова)

-Перо Ћосић (2,85% преференцијалних гласова )

-Маријана Балић (0,86% преференцијалних гласова)

-Младен Карлић (2,06% преференцијалних гласова)

-Дарко Пуљашић (4,91% преференцијалних гласова)

-Данијел Марушић (4,91% преференцијалних гласова).

2. ДОМОВИНСКИ ПОКРЕТ, ХРВАТСКИ СУВЕРЕНИСТИ, БЛОК, ХКС,ХРАСТ – ПОКРЕТ ЗА УСПЕШНУ ХРВАТСКУ, СУ, ЗЕЛЕНА ЛИСТА: 3 МАНДАТА

-Иван Пенава (45,21% преференцијалних гласова)

-Маријан Павличек (5,34% преференцијалних гласова)

-Ружица Вуковац (4,30% преференцијалних гласова).

3. РЕСТАРТ: СДП, ИДС, ПГС, ХСС, ХСУ, СНАГА, ГЛАС: 3 МАНДАТА

-Предраг Фред Матић (23,71% преференцијалних гласова)

-Винко Гргић (10,14% преференцијалних гласова )

-Марина Опача Билић (3,99% преференцијалних гласова).

6. ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА:

Обухвата југоисточни део Загребачке жупаније, Сисачко-мославачку жупанију и југоисточни део Града Загреба.

Укупан број регистрованих бирача је: 328 499

Укупан број бирача који су гласали је: 150 493 односно излазност је 45,81%

Број неважећих листића је: 3 569 односно 2,37%.

Листа према освојеном броју гласова:

1. ХДЗ: 55 574 односно 37,86%

2. РЕСТАРТ: СДП, ИДС, ПГС, ХСС, ХСУ, СНАГА, ГЛАС: 35 565 односно 24,23%

3. ДОМОВИНСКИ ПОКРЕТ, ХРВАТСКИ СУВЕРЕНИСТИ, БЛОК, ХКС,ХРАСТ – ПОКРЕТ ЗА УСПЕШНУ ХРВАТСКУ, СУ, ЗЕЛЕНА ЛИСТА: 16 193 односно 11,03%

4. МОЖЕМО! – ПОЛИТИЧКА ПЛАТФОРМА, РФ, НЛ, ОРАХ, ЗАГРЕБ ЈЕ НАШ!, ЗА ГРАД: 13 915 односно 9,48%

5. МОСТ: 10 267 односно 6,99%

ОСТАЛЕ ЛИСТЕ НИСУ ПРЕШЛЕ ЦЕНЗУС

 

Према овим резултатима можемо рећи да је 5 листа прешло цензус и да ће имати своје представнике из ове изборне јединице:

1.ХДЗ: 6 МАНДАТА

Давор Божиновић (22,29% преференцијалних гласова)

-Маријана Петир (15,30% преференцијалних гласова )

-Крунослав Катичић (0,33% преференцијалних гласова)

-Дражен Баришић (4,22% преференцијалних гласова )

-Иван Цељак (7,49% преференцијалних гласова)

-Дражен Бошњаковић (1,75% преференцијалних гласова).

2. РЕСТАРТ: СДП, ИДС, ПГС, ХСС, ХСУ, СНАГА, ГЛАС: 4 МАНДАТА

-Даворко Видовић (16,26% преференцијалних гласова)

-Борис Лаловац (11,86% преференцијалних гласова)

-Ивана Посавец Кривец (2,12% преференцијалних гласова)

-Жељко Ленарт (1,72% преференцијалних гласова).

3. ДОМОВИНСКИ ПОКРЕТ, ХРВАТСКИ СУВЕРЕНИСТИ, БЛОК, ХКС,ХРАСТ – ПОКРЕТ ЗА УСПЕШНУ ХРВАТСКУ, СУ, ЗЕЛЕНА ЛИСТА: 2 МАНДАТА

-Жељко Сачић (22,83% преференцијалних гласова)

-Степхен Никола Бартулица (13,99% преференцијалних гласова).

 1. МОЖЕМО! – ПОЛИТИЧКА ПЛАТФОРМА, РФ, НЛ, ОРАХ, ЗАГРЕБ ЈЕ НАШ!, ЗА ГРАД: 1 МАНДАТ

-Бојан Главашевић (26,77% преференцијалних гласова).

4. МОСТ: 1 МАНДАТ

-Никола Грмоја (50,87% преференцијалних гласова).

7. ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА:

Обухвата југозападни део Заграбачке жупаније, Карловачку жупанију, источни део Приморско-горанске жупаније и јужни део Града Загреба.

Укупан број регистрованих бирача је: 408 297

Укупан број бирача који су гласали је: 194 827 односно излазност је 47,72%

Број неважећих листића је: 4 248 односно 2,18%.

Листа према освојеном броју гласова:

1. ХДЗ: 68 401 односно 35,91%

2. РЕСТАРТ: СДП, ИДС, ПГС, ХСС, ХСУ, СНАГА, ГЛАС: 46 722 односно 24,52%

3. МОЖЕМО! – ПОЛИТИЧКА ПЛАТФОРМА, РФ, НЛ, ОРАХ, ЗАГРЕБ ЈЕ НАШ!, ЗА ГРАД: 19 949 односно 10,47%

4. ДОМОВИНСКИ ПОКРЕТ, ХРВАТСКИ СУВЕРЕНИСТИ, БЛОК, ХКС,ХРАСТ – ПОКРЕТ ЗА УСПЕШНУ ХРВАТСКУ, СУ, ЗЕЛЕНА ЛИСТА: 18 086 односно 9,49%

5. МОСТ: 12 997 односно 6.82%

6. ССИП, ПАМЕТНО, ФОКУС: 12 228 односно 6,41%

ОСТАЛЕ ЛИСТЕ НИСУ ПРЕШЛЕ ЦЕНЗУС

 

Према овим резултатима можемо рећи да је 6 листа прешло цензус и да ће имати своје представнике из ове изборне јединице:

1.ХДЗ: 6 МАНДАТА

Томо Медвед (28,97% преференцијалних гласова)

-Томислав Ћорић (3,16% преференцијалних гласова)

-Нада Мурганић (1,15% преференцијалних гласова)

-Давор Иво Штир (8,82% преференцијалних гласова)

-Томислав Кларић (3,01% преференцијалних гласова)

-Јосип Салапић (0,32% преференцијалних гласова).

2. РЕСТАРТ: СДП, ИДС, ПГС, ХСС, ХСУ, СНАГА, ГЛАС: 4 МАНДАТА

-Златко Комадина (21,72% преференцијалних гласова)

-Крешо Бељак (13,94% преференцијалних гласова)

-Сања Удовић (10,21% преференцијалних гласова)

-Зване Брумић (0,47% преференцијалних гласова).

3. МОЖЕМО! – ПОЛИТИЧКА ПЛАТФОРМА, РФ, НЛ, ОРАХ, ЗАГРЕБ ЈЕ НАШ!, ЗА ГРАД: 1 МАНДАТ

-Рада Борић (21,06% преференцијалних гласова).

4. ДОМОВИНСКИ ПОКРЕТ, ХРВАТСКИ СУВЕРЕНИСТИ, БЛОК, ХКС,ХРАСТ – ПОКРЕТ ЗА УСПЕШНУ ХРВАТСКУ, СУ, ЗЕЛЕНА ЛИСТА: 2 МАНДАТА

-Анте Пркачин (29,37% преференцијалних гласова).

5. МОСТ: 1 МАНДАТ

-Звонимир Троскот (19,18% преференцијалних гласова).

6. ССИП, ПАМЕТНО, ФОКУС: 1 МАНДАТ

-Дарио Зуровић (37,66% преференцијалних гласова).

8. ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА:

Изборна јединица обухвата подручје Истарске жупаније и западни део Приморске- горанске жупаније.

Укупан број регистрованих бирача је: 372 085

Укупан број бирача који су гласали је: 158 252 односно излазност је 42,53%

Број неважећих листића је: 3 712 односно 2,35%.

Листа према освојеном броју гласова:

1. РЕСТАРТ: СДП, ИДС, ПГС, ХСС, ХСУ, СНАГА, ГЛАС: 68 778 односно 44,53%

2. ХДЗ: 34 767 односно 22,50%

3. МОЖЕМО! – ПОЛИТИЧКА ПЛАТФОРМА, РФ, НЛ, ОРАХ, ЗАГРЕБ ЈЕ НАШ!, ЗА ГРАД: 13.127 односно 8,49%

4. МОСТ: 8 998 односно 5.82%

ОСТАЛЕ ЛИСТЕ НИСУ ПРЕШЛЕ ЦЕНЗУС

 

Према овим резултатима можемо рећи да су 4 листе прешле цензус и да ће имати своје представнике из ове изборне јединице:

1.СДП, ИДС, ПГС, ХСС, ХСУ, СНАГА, ГЛАС: 8 МАНДАТА

-Пеђа Грбин (24,87% преференцијалних гласова)

-Ерик Фабијанчић (1,99% преференцијалних гласова)

-Тулио Деметљика (6,69% преференцијалних гласова)

-Силвано Хреља (3,54% преференцијалних гласова)

-Катарина Немет (2,22% преференцијалних гласова)

-Мирела Ахметовић (3,04% преференцијалних гласова)

-Марин Леротић (3,33% преференцијалних гласова)

-Сања Радоловић (1,80% преференцијалних гласова).

2. ХДЗ: 4 МАНДАТА

Олег Бутковић (35,18% преференцијалних гласова)

-Антон Климан (11,26% преференцијалних гласова)

-Гари Капели (4,28% преференцијалних гласова)

-Иван Кирин (3,65% преференцијалних гласова).

3. МОЖЕМО! – ПОЛИТИЧКА ПЛАТФОРМА, РФ, НЛ, ОРАХ, ЗАГРЕБ ЈЕ НАШ!, ЗА ГРАД: 1 МАНДАТ

-Катарина Пејовић (43,35% преференцијалних гласова).

4. МОСТ: 1 МАНДАТ

-Марин Милетић (48,89% преференцијалних гласова).

9. ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА:

Изборна јединица обухвата Личко-сењску жупанију, Задарску жупанију, Шибенско- книнску жупанију и северни део Сплитско-далматинске жупаније.

Укупан број регистрованих бирача је: 409 883

Укупан број бирача који су гласали је: 183 899 односно излазност је 44,87%

Број неважећих листића је: 4 572 односно 2,49%.

Листа према освојеном броју гласова:

1. ХДЗ: 85 075 односно 47,46%

2. РЕСТАРТ: СДП, ИДС, ПГС, ХСС, ХСУ, СНАГА, ГЛАС: 30 823 односно 17,19%

3. ДОМОВИНСКИ ПОКРЕТ, ХРВАТСКИ СУВЕРЕНИСТИ, БЛОК, ХКС,ХРАСТ – ПОКРЕТ ЗА УСПЕШНУ ХРВАТСКУ, СУ, ЗЕЛЕНА ЛИСТА: 21 353 односно 11,91%

4. МОСТ: 18 028 односно 10,05%

ОСТАЛЕ ЛИСТЕ НИСУ ПРЕШЛЕ ЦЕНЗУС

 

Према овим резултатима можемо рећи да су 4 листе прешле цензус и да ће имати своје представнике из ове изборне јединице:

1.ХДЗ: 8 МАНДАТА

Божидар Калмета (18,80% преференцијалних гласова)

-Иван Маленица (15,04% преференцијалних гласова)

-Гроздана Перић (1,12% преференцијалних гласова)

-Анте Санадер (5,25% преференцијалних гласова)

-Маријан Кусић (1,95% преференцијалних гласова)

-Раде Шимичевић (1,49% преференцијалних гласова)

-Недељко Дујић (2,05% преференцијалних гласова)

-Лука Брчић (4,38% преференцијалних гласова).

2. РЕСТАРТ: СДП, ИДС, ПГС, ХСС, ХСУ, СНАГА, ГЛАС: 3 МАНДАТА

-Франко Видовић (25,58% преференцијалних гласова)

-Рената Сабљар-Драчевић (7,74% преференцијалних гласова)

-Матко Кузмановић (2,48% преференцијалних гласова).

3. ДОМОВИНСКИ ПОКРЕТ, ХРВАТСКИ СУВЕРЕНИСТИ, БЛОК, ХКС,ХРАСТ – ПОКРЕТ ЗА УСПЕШНУ ХРВАТСКУ, СУ, ЗЕЛЕНА ЛИСТА: 2 МАНДАТА

-Каролина Видовић Кришто (26,21% преференцијалних гласова)

-Хрвоје Зекановић 24,43% преференцијалних гласова).

4. МОСТ: 1 МАНДАТ

-Миро Буљ (53,27% преференцијалних гласова).

10. ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА:

Изборна јединица обухвата јужни део Сплитско-далматинске жупаније и Дубровачко- неретванску жупанију.

Укупан број регистрованих бирача је: 397 508

Укупан број бирача који су гласали је: 196 136 односно излазност је 49,34%

Број неважећих листића је: 4 061 односно 2,07%.

Листа према освојеном броју гласова:

1.ХДЗ, ХДС: 78 451 односно 40,86%

2. РЕСТАРТ: СДП, ИДС, ПГС, ХСС, ХСУ, СНАГА, ГЛАС: 39 292 односно 20,46%

3. МОСТ: 23 149 односно 12,05%

4. ДОМОВИНСКИ ПОКРЕТ, ХРВАТСКИ СУВЕРЕНИСТИ, БЛОК, ХКС,ХРАСТ – ПОКРЕТ ЗА УСПЕШНУ ХРВАТСКУ, СУ, ЗЕЛЕНА ЛИСТА: 19 740 односно 10,28%

5. ССИП, ПАМЕТНО, ФОКУС: 10 356 односно 5,39%

ОСТАЛЕ ЛИСТЕ НИСУ ПРЕШЛЕ ЦЕНЗУС

 

Према овим резултатима можемо рећи да је 5 листа прешло цензус и да ће имати своје представнике из ове изборне јединице:

1.ХДЗ: 7 МАНДАТА

Вили Берош (45,47% преференцијалних гласова)

-Бранко Бачић (3,38% преференцијалних гласова)

-Блаженко Бобан (3,22% преференцијалних гласова)

-Андро Крстуловић Опара (1,15% преференцијалних гласова)

-Мато Франковић (4,96% преференцијалних гласова)

-Анте Михановић (3,58% преференцијалних гласова)

-Горан Додиг (1,31% преференцијалних гласова).

2. РЕСТАРТ: СДП, ИДС, ПГС, ХСС, ХСУ, СНАГА, ГЛАС: 3 МАНДАТА

-Арсен Баук (34,27% преференцијалних гласова)

-Катица Гламузина (1,13% преференцијалних гласова)

-Бранко Грчић (7,77% преференцијалних гласова).

3. МОСТ: 2 МАНДАТА

-Божо Петров (52,09% преференцијалних гласова)

-Анте Кујунџић (7,12% преференцијалних гласова).

4. ДОМОВИНСКИ ПОКРЕТ, ХРВАТСКИ СУВЕРЕНИСТИ, БЛОК, ХКС,ХРАСТ – ПОКРЕТ ЗА УСПЕШНУ ХРВАТСКУ, СУ, ЗЕЛЕНА ЛИСТА: 1 МАНДАТ

-Ружа Томашић (41,91% преференцијалних гласова).

4. ССИП, ПАМЕТНО, ФОКУС: 1 МАНДАТ

-Маријана Пуљак (36,83% преференцијалних гласова).

11. ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА:

Изборна јединица је засебна изборна јединица за избор заступника у Заступнички дом Хрватског државног сабора које бирају хрватски држављани без пребивалишта у Републици Хрватској.

Укупан број бирача који су гласали је: 28 790

Број неважећих листића је: 358 односно 1,24%.

 

Листа према освојеном броју гласова:

1. ХДЗ: 17 905 односно 63,02%

2. НЕОВИСНА ЛИСТА – ЖЕЉКО ГЛАСНОВИЋ: 5 958 односно 20,97%

3. МОСТ: 3 141 односно 11,05%

ОСТАЛЕ ЛИСТЕ НИСУ ПРЕШЛЕ ЦЕНЗУС

 

Према овим резултатима можемо рећи да су 3 листе прешле цензус али ће само ХДЗ имати представнике:

1. ХДЗ: 3 МАНДАТА

Здравка Бушић

-Невенко Барбарић

-Радоје Видовић.

12. ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА:

Изборна јединица за припаднике аутохтоних националних мањина у Републици Хрватској.

Мањине бирају своје заступнике у Заступнички дом Хрватског државног сабора у једној изборној јединици коју чини целокупно подручје Републике Хрватске.

Према Уставу и законима Републике Хрватске постоји 8 гарантованих места у Сабору за представнике националних мањина, од којих 3 за представнике Срба из Хрватске.

Листа представника националних мањина који ће ући у Сабор:

 1. Милорад Пуповац (САМОСТАЛНА ДЕМОКРАТСКА СРПСКА СТРАНКА – СДСС)
 2. Драгана Јецков (САМОСТАЛНА ДЕМОКРАТСКА СРПСКА СТРАНКА – СДСС)
 3. Борис Милошевић (САМОСТАЛНА ДЕМОКРАТСКА СРПСКА СТРАНКА – СДСС)
 4. Роберт Јанковицс
 5. Фурио Радин
 6. Владимир Билек
 7. Вељко Кајтази
 8. Ермина Лекај Прљаскај.

5. Анализа резултата избора 05.07.2020. по већим градовима

ЗАГРЕБ

-је највећи град и престоница Републике Хрватске. Има 802 338 становника и протеже се на 641 км2.

Будући да чини знатан део популације Хрватске, делови Загреба су подељени на 4 дела и они су прикључени у 4 различите изборне јединице где кључно утичу на резултат истих. Овде ћемо приказати резултате избора у сваком од 4 дела Загреба.

ЗАГРЕБ-ЦЕНТАР, ЗАПАД:

Укупан број регистрованих бирача је: 285 777

Укупан број бирача који су гласали је: 146 692 односно излазност је 51,33%

Број неважећих листића је: 2 137 односно 1,46%.

Листа према освојеном броју гласова:

 1. ХДЗ, ХСЛС: 39 278 односно 27,20%
 2. МОЖЕМО! – ПОЛИТИЧКА ПЛАТФОРМА, РФ, НЛ, ОРАХ, ЗАГРЕБ ЈЕ НАШ!, ЗА ГРАД: 33.323 односно 23,08%
 3. РЕСТАРТ: СДП, ИДС, ПГС, ХСС, ХСУ, СНАГА, ГЛАС: 31 401 односно 21,75%
 4. ДОМОВИНСКИ ПОКРЕТ, ХРВАТСКИ СУВЕРЕНИСТИ, БЛОК, ХКС,ХРАСТ – ПОКРЕТ ЗА УСПЕШНУ ХРВАТСКУ, СУ, ЗЕЛЕНА ЛИСТА: 12 529 односно 8,67%
 5. МОСТ: 11 772 односно 8,15%
 6. ССИП, ПАМЕТНО, ФОКУС: 9 492 односно 6,57%

ОСТАЛЕ ЛИСТЕ НИСУ ПРЕШЛЕ ЦЕНЗУС

 

ЗАГРЕБ-ИСТОЧНИ ДЕО:

Укупан број регистрованих бирача је: 140 019

Укупан број бирача који су гласали је: 63 545 односно излазност је 45,38%

Број неважећих листића је: 1 356 односно 2,14%.

Листа према освојеном броју гласова:

 1. ХДЗ, ХСЛС: 19 879 односно 32,02%
 2. РЕСТАРТ: СДП, ИДС, ПГС, ХСС, ХСУ, СНАГА, ГЛАС: 11 651 односно 18,76%
 3. ДОМОВИНСКИ ПОКРЕТ, ХРВАТСКИ СУВЕРЕНИСТИ, БЛОК, ХКС,ХРАСТ – ПОКРЕТ ЗА УСПЕШНУ ХРВАТСКУ, СУ, ЗЕЛЕНА ЛИСТА: 9 301 односно 14,98%
 4. МОСТ: 7 699 односно 12,40%
 5. МОЖЕМО! – ПОЛИТИЧКА ПЛАТФОРМА, РФ, НЛ, ОРАХ, ЗАГРЕБ ЈЕ НАШ!, ЗА ГРАД: 5 804 односно 9,34%

ОСТАЛЕ ЛИСТЕ НИСУ ПРЕШЛЕ ЦЕНЗУС

 

ЗАГРЕБ- ЈУГОИСТОК:

Укупан број регистрованих бирача је: 97 710

Укупан број бирача који су гласали је: 45 884 односно излазност је 46,96%

Број неважећих листића је: 886 односно 1,94%.

Листа према освојеном броју гласова:

 1. ХДЗ, ХСЛС: 12 518 односно 27,89%
 2. РЕСТАРТ: СДП, ИДС, ПГС, ХСС, ХСУ, СНАГА, ГЛАС: 11 210 односно 24,97%
 3. МОЖЕМО! – ПОЛИТИЧКА ПЛАТФОРМА, РФ, НЛ, ОРАХ, ЗАГРЕБ ЈЕ НАШ!, ЗА ГРАД: 8 501 односно 18,94%
 4. ДОМОВИНСКИ ПОКРЕТ, ХРВАТСКИ СУВЕРЕНИСТИ, БЛОК, ХКС,ХРАСТ – ПОКРЕТ ЗА УСПЕШНУ ХРВАТСКУ, СУ, ЗЕЛЕНА ЛИСТА: 4 395 односно 9,79%
 5. МОСТ: 3 312 односно 7,38%

ОСТАЛЕ ЛИСТЕ НИСУ ПРЕШЛЕ ЦЕНЗУС

 

ЗАГРЕБ- ЈУЖНИ ДЕО:

Укупан број регистрованих бирача је: 152 975

Укупан број бирача који су гласали је: 74 848 односно излазност је 48,93%

Број неважећих листића је: 1 297 односно 1,73%.

Листа према освојеном броју гласова:

 1. ХДЗ: 21 779 односно 29,64%
 2. РЕСТАРТ: СДП, ИДС, ПГС, ХСС, ХСУ, СНАГА, ГЛАС: 15 550 односно 21,16%
 3. МОЖЕМО! – ПОЛИТИЧКА ПЛАТФОРМА, РФ, НЛ, ОРАХ, ЗАГРЕБ ЈЕ НАШ!, ЗА ГРАД: 12 755 односно 17,35%
 4. ДОМОВИНСКИ ПОКРЕТ, ХРВАТСКИ СУВЕРЕНИСТИ, БЛОК, ХКС,ХРАСТ – ПОКРЕТ ЗА УСПЕШНУ ХРВАТСКУ, СУ, ЗЕЛЕНА ЛИСТА: 7 580 односно 10,31%
 5. МОСТ: 6 968 односно 9,48%
 6. ССИП, ПАМЕТНО, ФОКУС: 4 733 односно 6,44%

ОСТАЛЕ ЛИСТЕ НИСУ ПРЕШЛЕ ЦЕНЗУС

СПЛИТ

Укупан број регистрованих бирача је: 147 291

Укупан број бирача који су гласали је: 69 137 односно излазност је 46,94%

Број неважећих листића је: 1 273 односно 1,84%.

Листа према освојеном броју гласова:

 1. ХДЗ, ХДС: 22 620 односно 33,35%
 2. РЕСТАРТ: СДП, ИДС, ПГС, ХСС, ХСУ, СНАГА, ГЛАС: 15 464 односно 22,80%
 3. МОСТ: 8 009 односно 11,81%
 4. ДОМОВИНСКИ ПОКРЕТ, ХРВАТСКИ СУВЕРЕНИСТИ, БЛОК, ХКС,ХРАСТ – ПОКРЕТ ЗА УСПЕШНУ ХРВАТСКУ, СУ, ЗЕЛЕНА ЛИСТА: 6 658 односно 9,81%
 5. ССИП, ПАМЕТНО, ФОКУС: 5 466 односно 8,06%
 6. МОЖЕМО! – ПОЛИТИЧКА ПЛАТФОРМА, РФ, НЛ, ОРАХ, ЗАГРЕБ ЈЕ НАШ!, ЗА ГРАД: 3 632 односно 5,35%
 7. ЖЕЉКО КЕРУМ – ХРВАТСКА ГРАЂАНСКА СТРАНКА: 3 445 односно 5,08

ОСТАЛЕ ЛИСТЕ НИСУ ПРЕШЛЕ ЦЕНЗУС

РИЈЕКА

Укупан број регистрованих бирача је: 104 537

Укупан број бирача који су гласали је: 42 483 односно излазност је 40,64%

Број неважећих листића је: 746 односно 1,76%.

Листа према освојеном броју гласова:

 1. РЕСТАРТ: СДП, ИДС, ПГС, ХСС, ХСУ, СНАГА, ГЛАС: 15 342 односно 36,79%
 2. ХДЗ: 10 923 односно 26,19%
 3. МОЖЕМО! – ПОЛИТИЧКА ПЛАТФОРМА, РФ, НЛ, ОРАХ, ЗАГРЕБ ЈЕ НАШ!, ЗА ГРАД: 4 334 односно 10,39%
 4. МОСТ: 3 149 односно 7,55%
 5. ДОМОВИНСКИ ПОКРЕТ, ХРВАТСКИ СУВЕРЕНИСТИ, БЛОК, ХКС,ХРАСТ – ПОКРЕТ ЗА УСПЕШНУ ХРВАТСКУ, СУ, ЗЕЛЕНА ЛИСТА: 2 130 односно 5,10%

ОСТАЛЕ ЛИСТЕ НИСУ ПРЕШЛЕ ЦЕНЗУС

ОСИЈЕК

Укупан број регистрованих бирача је: 88 285

Укупан број бирача који су гласали је: 41 660 односно излазност је 47,19%

Број неважећих листића је: 899 односно 2,16%.

Листа према освојеном броју гласова:

 1. ХДЗ: 16 184 односно 39,73%
 2. РЕСТАРТ: СДП, ИДС, ПГС, ХСС, ХСУ, СНАГА, ГЛАС: 9 413 односно 23,11%
 3. ДОМОВИНСКИ ПОКРЕТ, ХРВАТСКИ СУВЕРЕНИСТИ, БЛОК, ХКС,ХРАСТ – ПОКРЕТ ЗА УСПЕШНУ ХРВАТСКУ, СУ, ЗЕЛЕНА ЛИСТА: 6 371 односно 15,64%
 4. МОСТ: 2 531 односно 6,21%

ОСТАЛЕ ЛИСТЕ НИСУ ПРЕШЛЕ ЦЕНЗУС

ЗАДАР

Укупан број регистрованих бирача је: 63 260

Укупан број бирача који су гласали је: 27 387 односно излазност је 43,29%

Број неважећих листића је: 656 односно 2,40%.

Листа према освојеном броју гласова:

 1. ХДЗ: 10 972 односно 41,07%
 2. РЕСТАРТ: СДП, ИДС, ПГС, ХСС, ХСУ, СНАГА, ГЛАС: 6 353 односно 23,78%
 3. ДОМОВИНСКИ ПОКРЕТ, ХРВАТСКИ СУВЕРЕНИСТИ, БЛОК, ХКС,ХРАСТ – ПОКРЕТ ЗА УСПЕШНУ ХРВАТСКУ, СУ, ЗЕЛЕНА ЛИСТА: 2 599 односно 9,72%
 4. МОСТ: 2 443 односно 9,14%
 5. ССИП, ПАМЕТНО, ФОКУС: 1 435 односно 5,37%

ОСТАЛЕ ЛИСТЕ НИСУ ПРЕШЛЕ ЦЕНЗУС

6. Поређење са парламентарним изборима 2016.

У недељу 11.09.2016. одржани су парламентарни избори у Републици Хрватској за 9-ти сазив Сабора од проглашења независности.

На нивоу целе Хрватске, при излазности од око 52,59%, резултати су следећи:

-ХДЗ (са коалиционим партнерима у неким изборним јединицама ХСЛС-ом и ХДС-ом) је освојио: 36,27% односно 61 мандат (682 687 гласова)

-Народна коалиција (СДП, ХНС, ХСС, ХСУ) је освојила: 33,82% односно 54 мандата (636 602 гласова)

-Мост је освојио: 9,91% односно 13 мандата (186 626 гласова)

-Живи зид је освојио: 6,23% односно 7 мандата (117 208 гласова)

-Истрански демократски сабор је освојио: 2,29% (гласови су им били концентрисани у 8. изборној јединици, па су тако прешли цензус) односно 3 мандата ( 43 180 гласова)

-Бандић Милан 365 је освојио: 4,04% (гласови су им били концентрисани у једној изборној јединици, па су тако прешли цензус) односно 2 мандата (76 054 гласова)

-ХДССБ (Хрватски демократски савез Славоније и Барање) је освојио: 1,25% (гласови су им били концентрисани у једној изборној јединици, па су тако прешли цензус) односно 1 мандат (23 573 гласова)

-Неовисна листа – Жељко Гласновић (гласови исељеника тј. 11. изборна јединица) је освојио: 1 мандат (5 211 гласова)

-Мањине 8 мандата (српска мањина 3 мандата).

7. Закључак

Узимајући у обзир резултате парламентарних избора 2016. и председничких избора 2019. године, те предизборних истраживања, можемо рећи да је на последњим парламентарним изборима 05.07.2020. ХДЗ убедљиво и, донекле, неочекивано победио освојивши 66 мандата. Ови резултати су нарочито занимљиви ако узмемо у обзир да је ХДЗ поражен на недавним председничким изборима 2019.

ХДЗ је победио у 8 од 10 територијалних изборних јединица, као и у 11-тој где је добио све мандате исељеника.

Са друге стране, њихов највећи ривал СДП је подбацио, опет са далеко лошијим резултатом од очекиваног, са само 41 мандатом у Сабору, што је одмах узроковало оставку врха странке.

СДП је победио у 2 територијалне изборне јединице од 10, и то са лошијим резултатима него претходног пута.

Како и зашто смо дошли до оваквих изборних резултата?
Постоји више разлога које ћемо покушати да образложимо:

1. КАМПАЊА:

Сама кампања у условима КОВИДА-19 је била необична и преплетала се са ванредном ситуацијом и ограничењима које је донела епидемија. У таквим условима није могло бити великих скупова, непосредног контакта са бирачима и рада на терену, а већи део пажње становништва је одвлачила борба са вирусом, где је Влада деловала из привилеговане позиције заштитника народа.

Због свега наведеног, СДП није могао да напада ХДЗ на уобичајан начин оптужујући их за корупцију, непотизам, неспособност итд…

2. ИЗЛАЗНОСТ:

На последње парламентарне изборе одржане у недељу 05.07.2020. изашло је свега 46,90% гласача уписаних у бирачки списак што представља најнижу излазност на изборима од стицања независности Хрватске.

Кључни фактор овако мале излазности је свакако страх становништва од могућности заразе КОВИДОМ-19 на бирачким местима, иако су предузете све могуће мере заштите. Морамо истаћи и да је бирачко тело деснице, односно ХДЗ-а, далеко дисциплинованије него бирачко тело левице, односно СДП-а, тј. далеко редовније излази да гласа за своје фаворите. У ово смо могли да се уверимо на местима где је СДП на ранијим изборима добро пролазио а где је сада мала излазност испратила успех ХДЗ-а (рецимо град Загреб).

3. ЛИДЕРИ:

Зоран Милановић је од 2019. председник Републике Хрватске, пре тога је био председник Владе Републике Хрватске и председник СДП-а.

Милановић је изузетно вешт и харизматичан политичар са великим искуством, међутим од како је ступио на дужност председника Хрватске и поднео оставку на позицију председника СДП-а, не излази из уставних овлашћења и одбио је да учествује и индиректно на последњим изборима. Чак је отишао дотле да упорно одбија да саопшти медијима да ли је у опште гласао, тврдећи да је то приватна ствар. Оваквим понашањем Милановића нанета је велика штета СДП-у.

Давор Бернадић је наследио Милановића на позицији председника СПД. Будући да је 1980-то годиште, показао се исувише неискусним за позицију у којој се нашао, такође, његове године су неповољно утицале на старије бираче у трци за председника Владе.

Андреј Пленковић је од 2016-те председник Владе Републике Хрватске као и председник ХДЗ-а. Успешно води Владу и странку, за време његовог мандата хрватска економија је расла, незапосленост се смањивала, скупштинска већина и странка су биле стабилне.

Пленковић је препознатљива политичка фигура која је на најбитнијој позицији у земљи, са њим младо, ново лице попут Бернадића није могло изаћи на крај.

Председник Владе Републике Хрватске, Андреј Пленковић

4. ПОЗИЦИОНИРАЊЕ НА ПОЛИТИЧКОЈ СЦЕНИ:

Од доласка Пленковића на чело ХДЗ, странка је кренула у промене у својој оријентацији. Наиме, ХДЗ све више заузима позицију политичког центра а све мање деснице. Оваква оријентација је довела до одступања екстремне деснице од ХДЗ и прављење ,,Домовинског покрета“ Мирослава Шкора. Наиме, људи са екстремним ставовима су се издвојили из ХДЗ-а, што је ХДЗ учинило прихватљивијим за већину грађана.

Такво цепање на политичкој сцени заправо ојачало ХДЗ уместо да га ослаби.

Будући да највећи део бирача нагиње центру-десно, омогућено је да странке крајње деснице остваре солидан резултат као и да ХДЗ доминира на биралиштима у исто време.

5.  СДП ЈЕ ПОДБАЦИО У ЗАГРЕБУ И КОАЛИЦИЈА МОЖЕМО!

Због свега наведеног СДП је имао лошије резултате на које треба додати и добар резултат коалиције МОЖЕМО! која је преузела већи део бирача СДП-а у великим градовима, нарочито у Загребу. Коалиција МОЖЕМО! је савез левичарских странака које су до сад често сарађивале са СДП-ом, међутим овога пута је направила одличан резултат са освојених 7 мандата који би иначе припали СДП-у. Коалиција МОЖЕМО! је нарочито успела да анимира младе бираче.

Сада након избора букти мали рат између СДП-а и КОАЛИЦИЈЕ МОЖЕМО!, где се оптужују ко је коме одвукао бираче. У неким јединицама где је КОАЛИЦИЈЕ МОЖЕМО! остала испод цензуса можемо рећи да је левица претрпела штету.

6.  ЛОШ НАСТУП КОАЛИЦИОНИХ ПАРТНЕРА СДП-а:

У Хрватској политици постоји пар регионалних или локалних партија које имају своје бирачко тело а које често, у савезу са једном или другом доминантном странком, наступају на парламентарним изборима. Једна од таквих важних регионалних странака је Истарски демократски сабор (ИСД) који је веома јак у 8. изборној јединици а понекад је чак и иступао сам на парламентарним изборима (2016.), када је освојио 3 представничка места.

Овога пута у коалицији СДП и ИСД, освојили су колико и СДП сам 2016. Да ли је у овој прилици затајио ИСД или СДП остаје да се види.

Бирачко тело у Републици Хрватској је већински оријентисано ка политичкој десници, односно десном центру. Левица односно леви центар (СДП) историјски побеђује само ако дође до раскола и међусобних обрачуна на десници. Ту смо ситуацију имали када је пала влада Ивице Санадера а затим када је дошло до борбе за власт у ХДЗ-у и вртешке на месту председника ХДЗ-а Косор-Карамарко а затим Пленковић.

У овим чудним обртима неки виде и руку страних сила односно говорило се да су амерички кандидати победили немачке. Након тих преврата кратко је мандатар био Орешковић, човек који није био познат јавности и једва је говорио хрватски језик.

Након ових епизода Пленковић преузима ХДЗ који добро пролази на парламентарним и локалним изборима.

Још један пример победе левице су председнички избори 2019. када је опет дошло до поделе на десници односно, председничког кандидата (Колинду Грабар-Китаровић) ХДЗ-а су најжешће критиковали представници екстремне деснице а део ХДЗ јој је окренуо леђа и тада је нанешена штета коју је кандидат СДП-а Милановић искористио и победио у другом кругу.

У самој кампањи па и у тв дуелу Пленковић-Бернадић главне теме су биле: корупција, Ковид19, економија, превелика задужености, куповина мандата, улога усташа и поздрава ,,За дом спремни“ а тек се негде периферно говорило о Републици Србији која је до сада била шеста тема избора у Хрватској.

Очигледно да опозиција није успела да се снађе у доба КОВИДА-19 и сада након избора почињу да говоре да их је власт преварила, говори се о условима одржавања избора итд…

Извесно је да ће Пленковић у следећој Влади остати мандатар, да ће ХДЗ направити коалицију са странкама мањина и да ће узети још неке мање странке са пар заступника у Сабору а који су били на заједничкој листи МОСТА или ДОМОВИНСКОГ ПОКРЕТА.

Могућа је чак и коалиција са једном од ове две странке али ће ХДЗ имати контролни пакет акција у будућој Влади.

Већ сада се говори да ће бити тежак посао будуће Владе обзиром да се предвиђа тешка економска криза те се неки коментатори шале на ХРТ-у да је питање да ли ХДЗ треба да слави победу.

Са друге стране опозиција (СДП) се спрема за реформе и избор новог руководства.

 

Извори:

 1. Устав Републике Хрватске
 2. Закон о изборима заступника у Хрватски сабор,
 3. Закон о Државном изборном поверенству РХ,
 4. Закон о изборима,
 5. Закон о финансирању политичких активности и изборне промиџбе,
 6. Закон о изборним јединицама за избор заступника у Заступнички дом Хрватског државног сабора.
 7. Хрватска радиотелевизија
 8. Јутарњи лист
 9. Вечерњи лист
 10. Индекс-портал
 11. Државно изборно повјеренство
 12. Хрватски Сабор
 13. Влада Републике Хрватске
 14. Министарство управе Републике Хрватске
 15. Државни завод за статистику Републике Хрватске