fbpx

Srpska čitaonica / Albansko pitanje od Prizrenske lige do stvaranja Jugoslavije

09/11/2022
Autor :
Emisije
Pogledaj video

Nakon gušenja Dreničke pobune vlasti kraljevine SHS pokušale su da zavedu red na terenu. Pošto proces razoružanja nije dao rezultate, kao ni ponuđena amnestija svakom ko položi oružje a nije počinio ubistvo, pristupilo se pokušaju da se viđeniji albanski prvaci pridobiju za saradnju sa bezbednosnim službama Kraljevine SHS.

Posebno je za vrbovanje bio interesantan Azem Bejta iz sela Galjica u Drenici, kačak koji je imao najveći uticaj među Albancima na Kosmetu. Inače, Bejtu su poštovali i Srbi, pošto je njegov brat ubijen, jer je za vreme austrougarske okupacije skrivao članove srpske porodice Lazarević. Sem toga, bio je pobratim četničkog vojvode Koste Pećanca.

Video snimak