fbpx

Tribina / Izazovi savremenih migracija

30/11/2020
Autor :
Tribine
U poslednje tri decenije Republika Srbija bila je suočena sa intenzivnim migracionim kretanjima. Dolazak izbeglica iz bivše Jugoslavije i interno raseljenh lica sa AP Kosova i Metohije kao i odlazak velikog broja stanovnika koji je emigrirao u države Zapadne Evrope i Severne Amerike činjenice su koje su obeležile devedesete godine prethodnog stoleća. U proteklih nekoliko […]
Saznajte više

Srpska čitaonica / Golgota preko Albanije

30/11/2020
Autor :
Emisije
Akademska javnost i „srpska inteligencija“ uopšte, a često i najširi slojevi građanstva u Srbiji i dijaspori ostaju uskraćeni za sveobuhvatan odgovor na večno pitanje o karakteru istorijskih stanja, procesa i događaja koji su trajno determinisali fundamente srpskog nacionalnog identiteta, njegovu kolektivnu svest i na posletku mentalni sklop ili kulturološki „kod“ istih. Naravno, postoji opšta saglasnost […]
Saznajte više

Specijalizovana veća i specijalizovano tužilaštvo – put ka pravdi ili izigravanje pravde

27/11/2020
Autor :
Analize
1. Osnivanje specijalizovaih veća i specijalizovanog tužilaštva Specijalizovana veća i specijalizovano tužilaštvo osnovani su Zakonom o specijalizovanim većima i specijalizovanom tužilaštvu koji je parlament tzv. Kosova*[1] doneo dana 03. avgusta 2015. godine ( u daljem tekstu Zakon). [2] Donošenju Zakona prethodila je ratifikacija sporazuma putem Zakona o ratifikaciji međunarodnog sporazuma ( „Razmena pisama „) koji […]
Saznajte više

Stabilokratija / Tajvanska kanasta

26/11/2020
Autor :
Emisije
U kakvom je statusu Tajvan? Zbog čega je važan Tajvanski moreuz? Kako na Tajpej gleda Peking? Da li je već formiran zasebni tajvanski identitet? Kakvu ulogu u regionu igra Vašington? Analiziraju Nemanja Starović i Predrag Rajić.
Saznajte više

Srpska čitaonica / Epidemija pegavog tifusa u Srbiji 1915. godine

23/11/2020
Autor :
Emisije
Jedina sačuvana autentična izvorna dokumentacija o kretanju epidemije nalazi se u matičnim knjigama umrlih Srpske Pravoslavne Crkve. Analizom ovih knjiga ustanovljeno je da je petomesečno katastrofalno umiranje od oboljenja naglo svedeno do minimuma od 16. marta 1915. godine, pa u naredne dve nedelje kada je širom Srbije, vrelom vodenom parom, pokrenuta sveobuhvatna depedikulacija rublja, odeće […]
Saznajte više

Stabilokratija / Ko je Džo Bajden?

19/11/2020
Autor :
Emisije
Koji tragični momenti su obeležili život Džoa Bajdena? Kako je tekla njegova politička karijera? Kako ga pamte saveznici, a kako suparnici? Kako on pamti Balkan? Analiziraju Nemanja Starović i Predrag Rajić.    
Saznajte više

Tribina / U susret EPK

19/11/2020
Autor :
Tribine
Na tragu pozitivnih iskustava drugih prestonica, projekat Novi Sad 2021 osmišljen je kao platforma za razvoj kulturnih i kreativnih potencijala grada koji će narednih godina imati za cilj da osnaži kulturnu vitalnost grada, omogući urbanu regeneraciju, te poboljša internacionalni ugled i turističku ponudu Novog Sada. Na taj način Grad Novi Sad razvija svoj lokalni koncept […]
Saznajte više

Izveštaj sa tribine / Stabilokratija

19/11/2020
Autor :
Tribine
U sedištu CZDS organizovana je tribina na temu i pod naslovom „Stabilokratija“. Tribina je održana 18. novembra 2020. godine sa početkom u 19 časova. Zbog trenutne epidemiološke situacije, sadržaj tribine namenjen je, pre svega, publici koja aktivnosti Centra za društvenu stabilnost prati preko različitih platformi na društvenim mrežama, pa je u date svrhe i snimljena. […]
Saznajte više

Srpska čitaonica / Ideologija hrvatskog državnog prava – temelj zločina- drugi deo

16/11/2020
Autor :
Emisije
Hakon pobeda srpske vojske i velike žrtve srpskog naroda formirana je Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca. Nakon radosti zbog oslobođenja i ujedinjenja političke elite su se suočili sa složenim pitanjem federalizacije države koje je nametnula hrvatska politička elita. Da li je u pitanju realna ugroženost hrvatskog naroda ili slom iluzije a političkoj, ekonomskoj, kulturnoj i […]
Saznajte više

Tribina / Stabilokratija

13/11/2020
Autor :
Tribine
Važan globalni fenomen koji prati razvoj društva uopšte u današnjoj eposi sadržan je i u pojmu stabilokratije, čiji je termin izveden iz latinske reči stabilis, što znači čvrst i grčke reči kratia – vladati. Stabilnost obično vezujemo za sisteme koji održavaju ili uspostavljaju uravnotežno stanje posle prestanka delovanja uzroka koji je tu ravnotežu poremetio. Stabilnost […]
Saznajte više