fbpx

Milo Đukanović – Rob apsolutne vlasti

24/09/2021
Autor :
Analize
Milo Đukanović je kontroverzna politička ličnost i lider koga mnogi, uključujući i autora ove analize, ocenjuju krajnje negativno. Njegov politički sumrak i zaoštravanje političkih stavova učinili su ga ponovo aktuelnim u našoj i regionalnoj javnosti i pravo je vreme da pokuša da se učini jedan korak objektivnog otklona od dnevne politike i da se sa […]
Saznajte više

Stabilokratija / Mađari i prosvetiteljstvo

23/09/2021
Autor :
Emisije
Kakva je bila vladavina Marije Terezije i njenog sina Josifa II? Kakve je to posledice imalo na Mađarsku? Analiziraju Predrag Rajić i prof. dr Boris Stojkovski
Saznajte više

Boris Jeljcin – od komuniste do antikomuniste

20/09/2021
Autor :
Analize
Veliki Dostojevski je skoro pre stotinu pedeset godina konstatovao da evropski narodi gledaju sa strahom na Ruse. Njihov strah potiče iz nekoliko razloga. Rusa je više od sto miliona i Rusi znaju sve ideje i jezike Zapada. Rusi znaju sve prošlosti i sve namere Zapada, a Zapad ne poznaje ništa rusko. Otuda bojazan Zapadne Evrope […]
Saznajte više

Stabilokratija / Mađarska posle Turaka

16/09/2021
Autor :
Emisije
Sa kojim se izazovima suočavala Mađarska nakon oslobođenja od Turaka? Analiziraju Predrag Rajić i prof. dr Boris Stojkovski.
Saznajte više

Srpska čitaonica / Tajna konvencija iz 1881. godine

14/09/2021
Autor :
Emisije
Tajna konvencija predstavlja dokument koji je 28. juna 1881. potpisan između Kneževine Srbije i Austrougarske. Tom konvencijom Srbija i knez Milan napravili su dramatičan politički zaokret. Napustili su do tada tradicionalno prorusku i zauzeli proaustrijsku spoljnopolitičku orijentaciju. Do danas u srpskoj javnosti taj dokument o savezništvu Srbije i Austrougarske izaziva brojne kontroverze i tumači se […]
Saznajte više

Srpska čitaonica / General Dimitrije Cincar-Marković – otac pobeda srpske vojske u XX veku (drugi deo)

08/09/2021
Autor :
Emisije
„Zaverenici očito nisu bili stari majstori zločina“, primetio je Slobodan Jovanović, „nego su sa zanosom i jurišem ljudi koji sami sebe šibaju na dela iznad njihove nervne snage. U dva časa po ponoći trebalo je da grupa dvadesetosmorice krene s jednim bataljonom šestoga puka na dvor. Bataljon nije stigao u urečeni čas. Kod oficira se […]
Saznajte više

Stabilokratija / Crna Gora, mitropolit i komite

07/09/2021
Autor :
Emisije
Kome smeta ustoličenje mitropolita Joanikija? Ko su komite? Gde je Crna Gora danas? Analizira Predrag Rajić.
Saznajte više

Srpska čitaonica / General Dimitrije Cincar – Marković – otac pobeda srpske vojske u XX veku

31/08/2021
Autor :
Emisije
Dimitrije Cincar  – Marković rođen je 1849. godine u Šapcu, komandovao je armijskim jedinicama različitih formata i brojnosti u ratu i miru, do trenutka kada je postao komandant celokupne srpske vojske. Kao praktičar i teoretičar predavao je istoriju ratne veštine i strategiju na Vojnoj akademiji i dao suštinski doprinos trijumfu u balkanskim ratovima, ali i […]
Saznajte više

Stabilokratija / Srbi i Kinezi u 21. veku

26/08/2021
Autor :
Emisije
Kako prosečan Kinez vidi Srbe? Šta nas spaja? Kakve su perspektive naših odnosa? Analiziraju Predrag Rajić i Milan Kuzmanović.
Saznajte više

Stabilokratija / Svakodnevni život jednog Kineza

19/08/2021
Autor :
Emisije
Kako prosečan Kinez provodi dan? Kako se obrazuje? Koju muziku sluša? Analiziraju Predrag Rajić i Milan Kuzmanović.
Saznajte više