fbpx

Srpska čitaonica / Knez Miloš Obrenović – borba za državu

13/05/2022
Autor :
Emisije
Nakon rusko-turskog sukoba i sklapanjem Jedrenskog mira, septembra 1829. godine, Porta se obavezala da izvrši Akermansku konvenciju. Sultan Mahmud II je već 18. septembra 1829. godine izdao prethodni akt o samoupravi, koji je 2. decembra 1829. registrovan službeno u Beogradu i saopšten u Kragujevcu Narodnoj skupštini. Porta je 30. novembra 1830. izdala hatišerif o samoupravi […]
Saznajte više

Stabilokratija / Mađarska u 21. veku

06/05/2022
Autor :
Emisije
Analiziraju Predrag Rajić i prof. dr Boris Stojkovski.
Saznajte više
Strana 2 od 2