fbpx

Tribina / Proizvodnja i trgovina poljoprivrednih proizvoda u AP Vojvodini

10/12/2021
Autor :
Tribine
Tokom tranzicionog perioda u Republici Srbiji nije došlo do značajnije promene privredne strukture. Od početka XXI veka doprinos poljoprivrede BDP-u je opadao, prvenstveno kao posledica bržeg rasta aktivnosti u neproizvodnim sektorima (pre svega, trgovini). Međutim, udeo poljoprivrede u strukturi BDV privrede Republike Srbije je i dalje veoma visok. U odnosu na prosek zemalja EU (27 […]
Saznajte više

Tribina / Ekološka poljoprivreda u AP Vojvodini – izazovi i mogućnosti

10/12/2021
Autor :
Tribine
Organska poljoprivredna proizvodnja je oblik poljoprivrede koji se zasniva na upotrebi rotacije useva, zelenišnog đubrenja, komposta i biološke kontrole insekata. Organska proizvodnja podrazumeva upotrebu đubriva i pesticida (herbicidi, fungicidi i insekticidi) koji se smatraju prirodnim, a isključuje se ili strogo ograničava upotreba sredstava kao što su: sintetička petrohemijska đubriva i pesticidi; regulatori rasta (hormoni); upotreba […]
Saznajte više

Stabilokratija / Naseljavanje SAD – Džordžija i Virdžinija

09/12/2021
Autor :
Emisije
Analiziraju Predrag Rajić i prof. dr Rastislav Stojsavljević.
Saznajte više

Srpska čitaonica / Balkanski ratovi 1912. i 1913. godine – politički aspekt

08/12/2021
Autor :
Emisije
Važan geostrateški položaj Balkanskog poluostrva u mnogome je predodredio njegovu sudbinu da bude obeležena intezivnim političkim sukobima i krizama. Vekovima su se tu ukrštali putevi kojima su trgovački karavani prevozili robu sa Severa na Jug, Istoka na Zapad i obrnuto. Istim tim putevima kretale su se brojne vojničke ekspedicije u svojim osvajačkim pohodima. Mesto spajanja […]
Saznajte više
Strana 5 od 5