fbpx

Tribina / Istorijski portret Milice Tomić

13/12/2021
Autor :
Tribine
U saradnji i sa podrškom Gradske uprave za kulturu Grada Novog Sada, održana je javna tribina pod nazivom „Istorijski portret Milice Tomić“. Tribinski program održan je u skladu sa načelima evropske kulturne politike, uz poštovanje principa razvoja publike (decentralizacija kulturnih sadržaja, participacija, odnosno učešće građana i stručne javnosti u procesima kreiranja programa i donošenja odluka, […]
Saznajte više

Koliko su „zeleni“ električni automobili?

13/12/2021
Autor :
Analize/Geopolitika
Električna vozila (EV) postaju sve važnija tema naše sadašnjosti. Važnost EV se ogleda, kako kroz nadmetanje samih proizvođača, tako i kroz sve veće društvene debate o realnim efektima ovakve inovacije. U tom smislu, sve je više studija koje se bave uticajem ovih trendova na ekonomiju, zaposlenost, ali pre svega na životnu sredinu, uzimajući u obzir […]
Saznajte više

Tribina / Politika navodnjavanja u AP Vojvodini

10/12/2021
Autor :
Tribine
Ministarstvo poljoprivrede, Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) i Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija počeli su realizaciju projekta izrade nacionalne Strategije navodnjavanja i petogodišnjeg Akcionog plana i Investicionog plana, 2020. godine.Glavni cilj projekta je unapređenje poljoprivredne proizvodnje povećanjem kapaciteta za navodnjavanje jer je Srbija jedan od vodećih poljoprivrednih proizvođača i izvoznika žitarica […]
Saznajte više

Tribina / Poljoprivreda u Evropskoj uniji – model ili izazov

10/12/2021
Autor :
Tribine
U poslednjih dve decenije EU je donirala 230 miliona evra za poljoprivredu i bezbednost hrane u Srbiji. Zaštita životne sredine i zdravlje ljudi, bezbednost hrane, dobrobit životinja, održavanje tla u dobrom stanju – glavni su pravci pomoći ovom sektoru. Glavni alat EU za pomoć srpskim poljoprivrednicima, kako bi uhvatili korak sa svojim kolegama iz EU […]
Saznajte više

Tribina / Zaštita, unapređenje i korišćenje poljoprivrednog zemljišta u AP Vojvodini do 2030. godine

10/12/2021
Autor :
Tribine
Od ukupne teritorije Republike Srbije oko 60% predstavlja poljoprivredno zemljište (u AP Vojvodini 82%). Uz adekvatne mere zaštite od erozije i drugih vidova degradacije, sprečavanja zauzimanja poljoprivrednog zemljišta na lokacijama atraktivnim za industriju i trgovinu, sprovođenje agrotehničkih mera (uz izbegavanje njihovih nepovoljnih efekata) i iskorišćavanje pogodnosti za proizvodnju organske hrane, moguće je postići optimalnu iskorišćenost […]
Saznajte više
Strana 4 od 5