fbpx

Tрибинa / Историјски портрет Милице Томић

13/12/2021
Аутор :
Трибине
У сарадњи и са подршком Градске управе за културу Града Новог Сада, одржана је јавна трибина под називом „Историјски портрет Милице Томић“. Трибински програм одржан је у складу са начелима европске културне политике, уз поштовање принципа развоја публике (децентрализацијa културних садржаја, партиципацијa, односно учешћe грађана и стручне јавности у процесима креирања програма и доношења одлука, […]
Сазнајте више

Колико су „зелени“ електрични аутомобили?

13/12/2021
Аутор :
Анализе/Геополитика
Електрична возила (ЕВ) постају све важнија тема наше садашњости. Важност ЕВ се огледа, како кроз надметање самих произвођача, тако и кроз све веће друштвене дебате о реалним ефектима овакве иновације. У том смислу, све је више студија које се баве утицајем ових трендова на економију, запосленост, али пре свега на животну средину, узимајући у обзир […]
Сазнајте више

Трибина / Политика наводњавања у АП Војводини

10/12/2021
Аутор :
Трибине
Министарство пољопривреде, Европска банка за обнову и развој (EBRD) и Организација за храну и пољопривреду Уједињених нација почели су реализацију пројекта израде националне Стратегије наводњавања и петогодишњег Акционог плана и Инвестиционог плана, 2020. године.Главни циљ пројекта је унапређење пољопривредне производње повећањем капацитета за наводњавање јер је Србија један од водећих пољопривредних произвођача и извозника житарица […]
Сазнајте више

Трибина / Пољопривреда у Европској унији – модел или изазов

10/12/2021
Аутор :
Трибине
У последњих две деценије ЕУ је донирала 230 милиона евра за пољопривреду и безбедност хране у Србији. Заштита животне средине и здравље људи, безбедност хране, добробит животиња, одржавање тла у добром стању – главни су правци помоћи овом сектору. Главни алат ЕУ за помоћ српским пољопривредницима, како би ухватили корак са својим колегама из ЕУ […]
Сазнајте више

Трибина / Заштита, унапређење и коришћење пољопривредног земљишта у АП Војводини до 2030. године

10/12/2021
Аутор :
Трибине
Од укупне територије Републике Србије око 60% представља пољопривредно земљиште (у АП Војводини 82%). Уз адекватне мере заштите од ерозије и других видова деградације, спречавања заузимања пољопривредног земљишта на локацијама атрактивним за индустрију и трговину, спровођење агротехничких мера (уз избегавање њихових неповољних ефеката) и искоришћавање погодности за производњу органске хране, могуће је постићи оптималну искоришћеност […]
Сазнајте више
Страна 4 од 5