fbpx

Stabilokratija / Mađari uoči revolucije 1848.

30/09/2021
Autor :
Emisije
Kako se budila mađarska nacionalna svest? Šta je prethodilo revoluciji? Kakvi su odnosi bili između Mađara i Germana uoči revolucije? Analiziraju Predrag Rajić i prof. dr Boris Stojkovski.
Saznajte više

Alija Izetbegović – tvorac zemlje mržnje i straha

29/09/2021
Autor :
Analize
Turska okupacija je jednima oduzela veru, a svima slobodu. Ali i oni koji su prešli u tuđu veru, ostali su Bosanci, čudan soj ljudi, koji se nije mešao sa okupatorom, ali nije više bio što su njegova druga braća, mada su im isti običaji, način života, jezik, ljubav prema zavičaju. Mislim da nijedna grupa ljudi […]
Saznajte više

Stjepan Kljuić – politička biografija

27/09/2021
Autor :
Analize
Kada otvorimo zvaničnu stranicu hrvatske Vikipedije za Stjepana Kljuića nesporno novinara, pisca i političara, stoje i odrednice hrvatski odnosno bosanskohercegovački. Iako možda nije uobičajeno započinjati sa zaključcima, ali upravo tu omašku sa početka Vikipedijine biografije smatram suštinskom za predstavljanje lika i dela Stjepana Kljuića člana Predsedništva Republike Bosne i Hercegovine, i to ne iz formalnih […]
Saznajte više

Milo Đukanović – Rob apsolutne vlasti

24/09/2021
Autor :
Analize
Milo Đukanović je kontroverzna politička ličnost i lider koga mnogi, uključujući i autora ove analize, ocenjuju krajnje negativno. Njegov politički sumrak ga je, uz zaoštravanje političkih stavova, učinio ponovo aktuelnim u našoj i regionalnoj javnosti. Pravo je vreme da pokuša da se učini jedan korak objektivnog otklona od dnevne politike i da se sa upriliči […]
Saznajte više

Stabilokratija / Mađari i prosvetiteljstvo

23/09/2021
Autor :
Emisije
Kakva je bila vladavina Marije Terezije i njenog sina Josifa II? Kakve je to posledice imalo na Mađarsku? Analiziraju Predrag Rajić i prof. dr Boris Stojkovski
Saznajte više
Strana 1 od 2