fbpx

Stabilokratija / Jedan pojas, jedan put

27/05/2021
Autor :
Emisije
Ko sprovodi projekat Put svile u ime Pekinga? Kako na ovaj projekat gledaju susedi Kine? Ima li glasova protiv ovog projekta u samoj Kini? Analiziraju Predrag Rajić i Milan Kuzmanović.  
Saznajte više

Srpska čitaonica / Srpsko-bugarski rat 1885. godine

25/05/2021
Autor :
Emisije
Srpsko-bugarski rat iz 1885. godine do sada je, u priličnoj meri, ali ne i u potpunosti, bila marginalizovana tema u srpskoj istoriografiji. Međutim, data tema veoma je značajna za sveobuhvatno razumevanje svih potonjih istorijskih stanja i procesa koji su pratili „život Balkana“ u narednih gotovo vek i po od početka i svršetka pomenutog rata. Iz […]
Saznajte više

Stabilokratija / Kineski put svile

24/05/2021
Autor :
Emisije
Šta je put svile? Kakve izazove nosi? Koje koristi krije? Analiziraju Predrag Rajić i Milan Kuzmanović.
Saznajte više

Srpska čitaonica / Oslobodilački ratovi Srbije 1876 -1878 godine – Istočna kriza

18/05/2021
Autor :
Emisije
Paralelno sa dekadencijom osmanlijske države i ekspanzijom velikih evropskih sila na Balkansko poluostrvo i Srednji istok, budi se nacionalna svest naroda pod osmanlijskim jarmom. Sukob ta tri međusobno suprotstavljena procesa dostiže vrhunac u periodu od 1875. do 1878. godine, koji je u istoriografiji poznat pod imenom Velika istočna kriza. To je period u kome su […]
Saznajte više

Stabilokratija / Kina i Indija – komšijska (ne)sloga – DRUGI DEO

13/05/2021
Autor :
Emisije
U kakvom je odnosu Kina sa svojim mnogoljudnim susedom? Može li rivalstvo eskalirati? Šta čini istoriju ovog odnosa? Analiziraju Predrag Rajić i Milan Kuzmanović.  
Saznajte više
Strana 1 od 2