fbpx

Srpska čitaonica / Ustaška NDH – dokumenta govore

31/03/2021
Autor :
Emisije
Kratkotrajno postojanje čudovišne Ustaške nezavisne države Hrvatske ostavilo je za sobom brojna nerazjašnjena pitanja. Posebno traumatična stranica ove istorije vezana je za genocid počinjen prema civilnom stanovništvu srpske i jevrejske nacionalnosti. Jedan deo tih užasa možemo da spoznamo na osnovu autentičnih dokumenata nastalih u radu najrazličitijih organa Ustaške nezavisne države Hrvatske. Uvek se držeći načela […]
Saznajte više

Stabilokratija / Ko su Mađari?

25/03/2021
Autor :
Emisije
Kakvo je poreklo Mađara? Kada su došli u Evropu? Ko je Atila? Ko je Arpad? Analiziraju Predrag Rajić i prof. dr Boris Stojkovski.
Saznajte više

Srpska čitaonica / Crnogorski identitet u Jugoslaviji

23/03/2021
Autor :
Emisije
Nakon Drugog svetskog rata dolazi do pokretanja tzv. crnogorskog pitanja, a nova nacija je rođena 1. maja 1945. godine nakon objavljivanja teksta „O crnogorskom nacionalnom pitanju“ u listu Borba, autora Milovana Đilasa. Tim činom komunisti su samo nastavili ono što su započele crnogorske ustaše Sekula Drljević i Savić Marković Štedimlija. Od tada pa do današnjeg […]
Saznajte više

Stabilokratija / Kineski svet

18/03/2021
Autor :
Emisije
Koji regioni čine Kinu? U kakvom su međusobnom odnosu? Šta su njihove specifičnosti? Analiziraju Predrag Rajić i Milan Kuzmanović.  
Saznajte više

Srpska čitaonica / Božićna pobuna 1919. godine

16/03/2021
Autor :
Emisije
Postoje tvrdnje prema kojima je 1919. godine došlo do spontanog otpora crnogorskog naroda protiv nekakve „srbijanske okupacije“. Takvo falsifikovanje istorije nauka, naravno, odbacuje, ali prihvata vladajuća politička elita u Crnoj Gori, koja te lažne istorijske podatke promoviše kroz razne pseudoreligijske, parakulturne i kvazinaučne organizacije. Takve organizacije, kao što su Crnogorska pravoslavna crkva, Dukljanska akademija nauka […]
Saznajte više
Strana 1 od 2