fbpx

Tribina / Izazovi savremenih migracija

30/11/2020
Autor :
Tribine
U poslednje tri decenije Republika Srbija bila je suočena sa intenzivnim migracionim kretanjima. Dolazak izbeglica iz bivše Jugoslavije i interno raseljenh lica sa AP Kosova i Metohije kao i odlazak velikog broja stanovnika koji je emigrirao u države Zapadne Evrope i Severne Amerike činjenice su koje su obeležile devedesete godine prethodnog stoleća. U proteklih nekoliko […]
Saznajte više

Srpska čitaonica / Golgota preko Albanije

30/11/2020
Autor :
Emisije
Akademska javnost i „srpska inteligencija“ uopšte, a često i najširi slojevi građanstva u Srbiji i dijaspori ostaju uskraćeni za sveobuhvatan odgovor na večno pitanje o karakteru istorijskih stanja, procesa i događaja koji su trajno determinisali fundamente srpskog nacionalnog identiteta, njegovu kolektivnu svest i na posletku mentalni sklop ili kulturološki „kod“ istih. Naravno, postoji opšta saglasnost […]
Saznajte više

Specijalizovana veća i specijalizovano tužilaštvo – put ka pravdi ili izigravanje pravde

27/11/2020
Autor :
Analize
1. Osnivanje specijalizovaih veća i specijalizovanog tužilaštva Specijalizovana veća i specijalizovano tužilaštvo osnovani su Zakonom o specijalizovanim većima i specijalizovanom tužilaštvu koji je parlament tzv. Kosova*[1] doneo dana 03. avgusta 2015. godine ( u daljem tekstu Zakon). [2] Donošenju Zakona prethodila je ratifikacija sporazuma putem Zakona o ratifikaciji međunarodnog sporazuma ( „Razmena pisama „) koji […]
Saznajte više

Stabilokratija / Tajvanska kanasta

26/11/2020
Autor :
Emisije
U kakvom je statusu Tajvan? Zbog čega je važan Tajvanski moreuz? Kako na Tajpej gleda Peking? Da li je već formiran zasebni tajvanski identitet? Kakvu ulogu u regionu igra Vašington? Analiziraju Nemanja Starović i Predrag Rajić.
Saznajte više

Srpska čitaonica / Epidemija pegavog tifusa u Srbiji 1915. godine

23/11/2020
Autor :
Emisije
Jedina sačuvana autentična izvorna dokumentacija o kretanju epidemije nalazi se u matičnim knjigama umrlih Srpske Pravoslavne Crkve. Analizom ovih knjiga ustanovljeno je da je petomesečno katastrofalno umiranje od oboljenja naglo svedeno do minimuma od 16. marta 1915. godine, pa u naredne dve nedelje kada je širom Srbije, vrelom vodenom parom, pokrenuta sveobuhvatna depedikulacija rublja, odeće […]
Saznajte više
Strana 1 od 4