fbpx

Tribina: „RODNA RAVNOPRAVNOST U SAVREMENOM DRUŠTVU“

18/06/2019
Autor :
Tribine
Datum održavanja : 20.06.2019
Vreme održavanja : 19:00

Učesnici

 • Prof. dr Marijana Dukić Mijatović

  profesorka na Univerzitetu u Novom Sadu, potpredsednica Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje i savetnica gradonačelnika Grada Novog Sada za investicije

 • Diana Milović

  direktorica Zavoda za ravnopravnost polova

 • Mia Kostić Strajin

  koordinatorka Ženske parlamentarne mreže Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine

Moderator

 • Ivana Vujić

  novinarka i saradnica CZDS

Mnogi ističu da je ostvaren znatan napredak u emancipaciji žena u svim područjima života i na svim svetskim meridijanima. Posebno je Srbija ostvarila pomenuti napredak, ali realnost ukazuje da je ostalo mnogo prostora gde se žena nalazi u podređenom, ugroženom, pa i u potpuno nehumanom položaju i to u mnogim delovima današnjeg savremenog sveta. Mnoštvo tradicionalnih i patrijarhalnih društava i društvenih grupa i dalje ostvaruje večitu težnju da žena ostane zarobljena u privatnoj sferi, odnosno, da bude neprimetna, daleko od javne sfere društva i slobodnog građanskog života. Postavlja se pitanje ko, kako i kada može pomoći savremenoj ženi da poboljša svoj položaj u društvu? Ukoliko se podrazumevaju uslovi napretka savremenog sveta i aktivnosti pojedinaca onda je i poboljšanje položaja žena moguće ostvariti putem stalnih aktivnosti različitih pokreta za ljudska prava i građanskih inicijativa u kojima će one stalno ukazivati na svoj položaj, puteve i načine njegovog poboljšanja. U vreme globalizacije to pitanje postaje sve značajnije. Borba za primenu i poštovanje ljudskih prava stvara prostor za emancipaciju žene u savremenom društvu.